Gospodarstvo

Ljubljana, 9.5.: Ukrepi zunanjetrgovinske politike – priložnosti za slovenska podjetja

 

Uvrščanje blaga, tarifne opustite kot poslovne priložnosti, poreklo blaga in trgovinske ovire pri dostopanju na tretje trge EU

9. maj 2019, od 9.00 do 14.30, v Ljubljani, CPU GZS

Okvirni program:

Okvirni program:
9.00 – 10.30Uvrščanje blaga v carinsko tarifoMohor Slatner
Odmor 15′
10.45 – 11-45Tarifne opustitve pri uvozu iz tretjih državJanez Rogelj
11.45 -12.45Spremembe na področju zakonodaje EU o poreklu blagaIris Gorjanc-Dolničar
Odmor 15′
13.00 – 13.45Nepreferencialno poreklo blaga (Certificate of Origin)Eva Žontar
13.45 – 14.30Trgovinske ovire pri dostopanju na tretje trgeJanez Rogelj

Več o vsebini:

Carinski postopki se začnejo z uvrstitvijo blaga v carinsko tarifo. Za cel svet velja 6 mestna številka harmoniziranega sistema. Najdaljša je 10 mestna TARIC številka, ki vsebuje še carinske in zunanjetrgovinske predpise, ki se izvajajo pri uvozu in izvozu blaga iz Evropske unije.

Predstavljene bodo ključne trgovinske (in investicijske) ovire, ki jih postavljajo tretje države za izdelke in storitve za podjetja iz Evropske unije, pregled necarinskih ovir, problematika uvedb dodatnih carinskih stopenj v tretjih državah, problem certificiranja izdelkov, problematiko posebnih zahtev za označevanje izdelkov ipd. Slovenska podjetja lahko v primerih, ko pri izvozu na trge tretjih držav naletijo na nerazumne trgovinske ovire, ki so postavljene v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske organizacije s posredovanjem Evropske Komisije vplivajo na omejitev oz. umik ovir.

Eden od ukrepov trgovinske polite EU je uvedba avtonomnih tarifnih opustitev, in sicer na podlagi zahtevkov podjetjih iz EU. Ta ukrep omogoča popolno ali delno oprostitev plačila uvoznih carin bodisi za neomejeno ali omejeno količino uvoza. Osnovni namen carinskih opustitev je omogočiti podjetjem v EU uporabo surovin, polizdelkov, sestavnih delov, opreme in materiala za uporabo v proizvodnem procesu z zmanjšanimi plačili ali brez plačila uvoznih carin.

Poreklo blaga kot ukrep trgovinske politike omogoča, da se določeno blago lahko uvozi v posamezno državo. Pogoje za nepreferencialno poreklo blaga določijo posamezne države in se hitro spreminjajo. Preferencialno poreklo blaga pa omogoča prednostno obravnavo pri uvozu na tretje trge, kar pomeni znižano carinsko stopnjo ali uvoz brez carine.

Na seminarju bodo predstavljene novosti na področju pravil o poreklu blaga zaradi novih sporazumov o prosti trgovini ter ključne razlike med novim sistemom registriranega izvoznika in že znanim sistemom pooblaščenega izvoznika.

Komu je seminar namenjen: Seminar je namenjen osebam, ki delujejo na področju mednarodnega poslovanja, še posebej je udeležba priporočljiva za podjetja, ki izvažajo na tretje trge.

Predavatelji so člani delovnih skupin pri Evropski Komisiji, Mednarodni trgovinski zbornici,  Eurochambres ter vodilni strokovnjaki navedenih področij.

 

Ne spreglejte:

člani GZS imajo 30 % popusta!

 

PODATKI O SEMINARJU
  • CENA:180 EUR + DDV (219,60 EUR), člani GZS imajo 30 % popusta! 
  • PRIČETEK:9. 5. 2019
  • TRAJANJE:9.00 – 14.30 (6 ANDRAGOŠKIH UR)
  • KONTAKTNA OSEBA:Aleš Dremel, CPU@CPU.SI, 01 5897 660
  • LOKACIJA:CPU, KARDELJEVA PLOŠČAD 27A, LJUBLJANA
  • PARKRIŠČE:BREZPLAČNO, ZAGOTOVLJENO DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST

 

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, pogostitev, učno gradivo in potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun CPU: SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7328.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

 

Foto in PR: GZS

19. 4. 2019

Avtor

Administrator