Splošno

Sporočilo za javnost

V mesecu aprilu 2019 so Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, Skupščina Komunalnega podjetja Velenje in Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje obravnavali letno poročilo za leto 2018.

Vsi organi upravljanja in nadzora so poslovanje podjetja v letu 2018 ocenili kot zadovoljivo.

Podjetje je v letu 2018 doseglo negativen čisti poslovni izid v višini –385.777 evrov. Oskrba uporabnikov je bila v letu 2018 zanesljiva in kakovostna. Kljub izpeljanim varčevalnim ukrepom v podjetju je bil poslovni izid v letu 2018 negativen, predvsem zaradi le delne uveljavitve povišanja prodajne cene toplotne energije za tarifno skupino gospodinjskega, poslovnega in ostalega odjema s 1. 8. 2017, ki je bilo posledica povišanja nakupne cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj v mesecu maju 2017, ter zaradi dodatnega povišanja nakupne cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj v mesecu novembru 2018. Prodajna cena toplotne energije se za uporabnike storitev KPV v letu 2018 ni spremenila.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

 

Jasmina Šalamon

Svetovalka za odnose z javnostmi

t:    +386 (0) 38 961 139

m:  +386 (0) 31 320 331

e:   jasmina.salamon@kp-velenje.si

23. 4. 2019

Avtor

Administrator