Finance

Izid publikacije – Četrtletna informacija Finančni računi, april 2019

Spoštovani,

danes je izšla publikacija Banke Slovenije Četrtletna informacija Finančni računi, april 2019.

Iz vsebine: Finančna sredstva gospodinjstev so konec leta 2018 znašala 45,2 mrd EUR in so se v zadnjem letu povečala za 1,8 mrd EUR. Vloge gospodinjstev so znašale 19,4 mrd EUR, od tega je bilo 97% vlog v domačih bankah.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si

26. 4. 2019

Avtor

Administrator