Splošno

5. poslovni zajtrk Invest SAŠA

V organizaciji SPOT svetovanje Savinjska – Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je v vili Bianca v Velenju potekal 5. poslovni zajtrk Invest SAŠA, na katerem je svoje investicijske načrte predstavila Mestna občina Velenje.

ZA VEČJI OBSEG POSLOVNEGA SODELOVANJA

Z namenom izboljšanja medsebojne informiranosti v regiji SAŠA med gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na področju investiranja, kar naj bi posledično pripeljalo do večjega obsega poslovnega sodelovanja, je Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) predlani pričela z organizacijo poslovnih zajtrkov Invest SAŠA. V letih 2017-2018 je svoje investicijske načrte predstavilo vseh deset občin SAŠA regije, poleg njih pa tudi Skupina Gorenje. Pozitivni odzivi udeležencev so vodili v odločitev, da v letu 2019 začnemo nov cikel teh poslovnih dogodkov.

LETOS ZA INVESTICIJE 43 ODSTOKOV VELENJSKEGA PRORAČUNA

Investicijske načrte Mestne občine Velenje (MOV) za obdobje 2019-2020 je predstavil podžupan Peter Dermol. Poudaril je, da je proračun MOV za omenjeno obdobje izrazito investicijsko naravnan. Od za letos planiranih 54,5 milijona evrov je kar 43 odstotkov predvidenih za investicije. Med najpomembnejšimi je omenil obnovo in razširitev bazena in osnovne šole Cirkovce, vrtec v Vinski Gori, prireditveni prostor in oder pri Velenjskem jezeru, oskrbovana stanovanja, revitalizacijo starega trškega jedra, obnovo Sončnega parka, energetsko sanacijo Ljudske univerze Velenje, prodajo zemljišč v poslovni coni Stara vas in za hitro cesto Velenje-Slovenj Gradec ter začetek projekta avtobusov na vodik.

PRIHODNJIČ PREDSTAVITEV INVESTICIJ ŠOŠTANJA IN ŠMARTNEGA OB PAKI

V drugem delu dogodka so udeleženci dobili priložnost, da se s podžupanom Dermolom in med sabo ob zajtrku pogovorijo individualno oziroma »1-na-1«, kar so tudi izkoristili. Na naslednjem poslovnem zajtrku bosta svoje aktualne investicijske načrte predstavili občini Šoštanj in Šmartno ob Paki.

6. 5. 2019

Avtor

Administrator