Splošno

Kmalu razgrnjen dopolnjen osnutek temeljnega prostorskega akta občine Izola

Izola, 8. maj 2019 – V ponedeljek, 13. maja 2019, bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Izola (OPN občine Izola) skupaj z okoljskim poročilom, Občina pa je o tem na spletni strani že objavila javno naznanilo. Dokumenti bodo na več lokacijah javno razgrnjeni vse do 11. julija letos, zainteresirani pa bodo lahko v tem času podali pripombe in predloge. Organizirani bosta tudi vsaj dve javni obravnavi.

Občinski svetniki so na 29. redni seji julija lani v prvi obravnavi sprejeli dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Izola. Razlogi za pripravo OPN so starost obstoječih prostorskih sestavin družbenih planov ter spremenjen družbeni, ekonomski in pravni sistem. OPN določa območja in usmeritve, ki so pomembna za razvoj občine, poleg tega obravnava tudi številne vloge posameznih pobudnikov za spremembe pogojev gradnje ter razvojne pobude na posameznih zemljiščih. Krovni prostorski dokument bo nadomestil obstoječa družbena plana Občine Izola iz leta 1986 in ukinil prostorske ureditvene pogoje, ki jih bodo nadomestili prostorski izvedbeni pogoji.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je bilo po izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje ustrezno dopolnjeno in bo javno razgrnjeno za čas 60 dni, od 13. maja do 11. julija letos, v prostorih občinske uprave na Postojnski ulici 3 ter v prostorih krajevnih skupnosti v Kortah, Livadah in Jagodju-Dobrava. Organizirani bosta tudi javni obravnavi in sicer v torek, 18. junija, v Art kinu Odeon in v sredo, 26. junija, v dvorani Zadružnega doma Korte, obe s pričetkom ob 16. uri. Na javnih obravnavah bosta pripravljavec in izdelovalec podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila o vsebini občinskega prostorskega načrta in razgrnjenemu gradivu.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Izola: https://izola.si/, v zavihku Občinska uprava, Urad za urejanje prostora, Obvestila o javnih razgrnitvah in javnih obravnavah.

Več informacij o javnem naznanilu glede javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka OPN občine Izola je dostopnih na sledeči povezavi:http://izola.si/razpisi-in-objave/javno-naznanilo-o-javni-razgrnitvi-in-obravnavi-dopolnjenega-osnutka-opn-obcine-izola/.

 

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

8. 5. 2019

Avtor

Administrator