Splošno

30. SREČANJE IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 

/Maribor, 9. 5. 2019/ Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru bo ta konec tedna že 30. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine.

Organizatorji – Univerzitetni klinični center Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Zdravniško društvo Maribor in Združenje za interno medicino Slovenskega zdravniškega društva – pričakujejo okoli 200 udeležencev v dveh dneh. Kot vsa leta doslej, so tudi letos pripravili recenziran zbornik predavanj s prispevkih vseh predavateljev.

V uvodnem predavanju bo prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana predstavil sedanje in prihodnje izzive interne medicine, predvsem z vidika mogočega integralnega razvoja. Predavatelj je bil v letih 2006 do 2011 predsednik Evropske zveze zdravnikov specialistov (UEMS – Union Europeene des Medecins Specialistes) in je pri tej zvezi vodil skupino za podiplomsko usposabljanje. To daje predavanju še dodatno težo, tudi v luči preoblikovanja specializacije iz interne medicine in njenih vej v Evropi in Sloveniji.

V preostalih predavanjih bo predstavljen nov način triažiranja bolnikov v Internistični nujni pomoči, ki je bil uveden v letu 2018. Ob tem bo iz področja obravnave kritično bolnega predstavljena tudi sodobna obravnava bolnika s sepso.

Za družinske zdravnike bodo še posebej zanimive teme Obravnava športnika v ambulanti družinske medicine in kdaj je potrebna konzultacija s kardiologom, prav tako pa tudi Obravnava dializnega bolnika v ambulanti družinskega zdravnika.

Predstavljene bodo tudi teme s preostalih področij, ki jih zajema interna medicina (kardiologija, pulmologija, revmatologija, hematologija, nuklearna medicina, nefrologija, gastroenterologija in endokrinologija). Poudarek bo na novostih v diagnosticiranju in zdravljenju bolezni iz omenjenih področij. Del predavanj bo posvečen uporabi novih antikoagulantnih zdravil (v okviru simpozija farmacevtske firme Bayer).

Kot že nekaj zadnjih let, je srečanje tudi priložnost, da študenti Medicinske fakultete UM prikažejo raziskovalno delo na področju interne medicine, za katerega so bili v preteklem letu nagrajeni.

Strokovni program je objavljen tudi na spletni strani UKC Maribor: www.ukc-mb.si

Dodatne informacije: prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., radovan.hojs@ukc-mb.si; tel. 02 321 2871

Predsednik Organizacijskega odbora

prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., višji svetnik

IPP_Zloženka_2019_končnakc

 

Samo Turk, univ. dipl. ekon.

Sodelavec za odnose z javnostmiCenter za odnose z javnostmi in marketing – COJMU niverzitetni klinični center Maribor

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, SlovenijaTelefon / Phone: +386 (0)2 321 28 13│Faks / Fax: +386 (0)2 321 28 26│ Gsm / Mobile: +386 (0)51 309 798E-pošta / E-mail:samo.turk@ukc-mb.si| Web:www.ukc-mb.si

9. 5. 2019

Avtor

Administrator