Splošno

V ponedeljek Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje

Velenje, 9. maj 2019 – V ponedeljek, 13. maja, se bo ob 16. uri v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (2. nadstropje) začela seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil predsednik sosveta direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori. Na sejo prijazno vabimo tudi predstavnike medijev.

Predlagane točke dnevnega reda so seznanitev s sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi sosveta za izboljšanje varnosti občanov, seznanitev z ugotovitvenim sklepom o imenovanju stalnih članov sosveta, potrditev poslovnika sosveta, program dela sosveta ter letna poročila policijske postaje, medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, brezplačnega pravnega svetovanja in Medobčinske LAS Velenje.

Prijazno vabljeni,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

9. 5. 2019

Avtor

Administrator