Splošno

Slovenski prevozniki so državi neposredno predstavili aktualno problematiko

Foto: OZS

Celje, 9. 5. 2019 – Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije sta danes v okviru sejemskega dogajanja s področja avtomobilizma in logistike na celjskem sejmišču vlado seznanili z aktualno problematiko cestnega prevoza blaga in potnikov.

Ker v sektorju cestnega transporta gori rdeči alarm, so se zbrani osredotočili predvsem na najbolj perečeteme, ki trenutno hromijo delo in razvoj slovenskega cestnega transporta.Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišekje dejal, je treba v Sloveniji na pridobitev delovnih dovoljenj za voznike čakati dva meseca, v Nemčiji pa se ga dobi v petih dneh. Po Piškovi oceni na trgu dela primanjkuje tudi voznikov, Slovenija bi jih potrebovala najmanj 3000. Rešitev vidi v uvozu voznikov iz držav nekdanje skupne države, a se zatika pri izdaji delovnih dovoljenj. Podlaga za izdajo dovoljenj je namreč prijava bivališča. Izpostavil je še problem pretočnosti prometa na mejnih prehodih in se zavzel za omejitev tranzitnega prometa v Sloveniji ter takojšnjo gradnjo vzhodne cevi predora Karavanke.

Minister za javno upravo Rudi Medvedpa je je dejal, je bila nedavno ustanovljena učinkovita, majhna delovna skupina, ki ima popoln mandat vlade, da reši probleme prevoznikov. Napovedal je, da bodo člani skupine v prihodnjih dneh obiskali mejne prehode, saj je ministrstvo za javno upravo njihov upravljalec. “Težave bomo prenesli na ustrezno raven in jih začeli reševati,” je obljubil Medved. Zanj je pomembno, da se vsi problemi rešujejo skupaj, hitro in učinkovito. Po njegovih besedah ima omenjena delovna skupina jasno opredeljene cilje in zadolžitve ter časovnico.

Strateško so prevozniki izpostavili tudi, da je potrebno podpreti razvoj intermodalnih logističnih centrov, malih logističnih centrov in varovanih parkirišč ter opredeliti cestni transport in logistiko kot našo strateško gospodarsko panogo.

Največja vrednost današnjega posveta je bila, da so tako politični kot strokovni predstavniki države iz prve roke slišali, kakšne so težave slovenskih prevoznikov, da so razumeli, da prevozniki že delajo v razmerah, ki mnoge vodijo v poslovni propad in da je potrebno pospešeno pristopiti k reševanju problematike prevozništva pri nas. Vsi sodelujoči so se strinjali, da so težave res velike, da hromijo delo prevoznikov in se strinjali, da jih je potrebno takoj urediti.

Vladno delovno skupino za reševanje problematike slovenskih prevoznikov čaka torej težka naloga reševanja problematike prevoznikov. Ta je namreč vpeta v samo tkivo delovanja naše države, od državne uprave, preko cele vrste pristojnih ministrstev do strokovnih služb in državnih organov.

Na posvetu, ki je bil hkrati tudi priložnost za neposredno izražanje mnenj slovenskih prevoznikov, se je zbralo več kot sto udeležencev, prevoznikov članov obeh stanovskih organizacij OZS in GZS, predstavnikov ključnih ministrstev, državnih organov in kolegov iz sorodnih združenj iz sosednje Hrvaške.

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

Odnosi z javnostmi

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJECelovška 71, 1000 LjubljanaT:+386 (0)1 58 30 823, 580 30 501M:+386 (0)41 936 844

E:mira.cresnar@ozs.si|www.ozs.si

10. 5. 2019

Avtor

Administrator