Splošno

Sodba v zadevi R Mercuri je postala izvršljiva

 

Izola, 13. maj 2019 – Občina Izola je te dni prejela sklep Vrhovnega sodišča RS, s katerim je bila zahteva za revizijo zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru v gospodarskem sporu med Občino Izola in stranko, podjetjem R Mercuri, zavržena. Občina je tako izkoristila vsa pravna sredstva, ki so bila na razpolago, da bi preprečila plačilo odškodnine, na podlagi prejetega sklepa pa je sodbo izvršila in poravnala odškodnino. 

 

Danilo Markočič, župan Občine Izola, se je s sodbo v zadevi R Mercuri prvič srečal dva dni pred nastopom svojega županovanja, čeprav je dogajanje, zaradi katerega je prišlo do sodnega spora med omenjenim podjetjem in Občino, staro že več kot desetletje.

Občina Izola je v začetku leta vložila ugovor zoper sklep o izvršbi. Okrajno sodišče v Piranu je ugodilo predlogu Občine Izola in dovolilo odlog izvršbe z vsemi dovoljenimi izvršilnimi sredstvi do odločitve Vrhovnega sodišča RS o vloženi reviziji Občine Izola zoper sodbo, ki predstavlja izvršilni naslov.

 

Te dni pa je Občina Izola prejela sklep Vrhovnega sodišča RS, s katerim je bila zahteva za revizijo zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru v gospodarskem sporu med Občino Izola in stranko, R Mercuri, zavržena. Občina je izkoristila vsa pravna sredstva, ki so bila na razpolago, da bi preprečila plačilo odškodnine v višini 1,9 milijona evrov, vendar je, glede na prejeti sklep, sodbo morala izvršiti.

»Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi kljub prejeti izvršbi podjetja R Mercuri zaščitili interes občanov in občank, žal je sodbo treba izvršiti,« pojasnjuje situacijo župan Markočič, ki ocenjuje, da bi lahko s tolikšnimi denarnimi sredstvi, ki prestavljajo skoraj 15 odstotkov občinskega proračuna, zagotovili stanovanja številnim mladim družinam ali prvo fazo izgradnje kulturnega doma. »Postopek, ki je pripeljal do takšne sodbe, je za lokalne skupnosti nenavaden, saj podlaga za odškodnino temelji le na izdani lokacijski informaciji,« ocenjuje župan in dodaja, da bo tovrstna izkušnja pri nadaljnjem delu občinske uprave pomenila več administrativnega dela, pravne previdnosti in s tem dodatne birokracije, ki pomeni podaljševanje postopkov.

Občino Izola je obiskala tudi kriminalistična policija, ki je zbirala informacije o celotnem postopku, ki je privedel do pravnomočne sodbe o izvršbi. »Zadovoljen sem, da je policija začela s preiskavo tega milo rečeno neobičajnega sodnega postopka, ki je nevaren presedan za vse slovenske lokalne skupnosti,« še zaključuje župan.

Lep pozdrav,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

14. 5. 2019

Avtor

Administrator