Avtomobilizem

Električna vozila z najboljšo bilanco CO2

 

 

 

 

Pozitivna bilanca CO2 izkazana s certificirano oceno življenjskega cikla

V načrtu nadaljnje zmanjšanje CO2 z inženiringom življenjskega cikla

Napredek se beleži z indeksom razogljičenja

 

 

Wolfsburg (Nemčija) – Pri enakih modelih vozil z različnim pogonom je podnebna bilanca baterijsko gnanih električnih različic že danes boljša od ustreznih vozil, ki jih poganja motor z notranjim zgorevanjem. Poleg tega električna vozila odlikuje tudi visok potencialni prihranek CO2 v vseh fazah produktnega cikla. Za emisije CO2 je odločilnega pomena, ali je pogonska energija pridobljena iz fosilnih ali obnovljivih virov. Takšen je rezultat certificirane ocene življenjskega cikla (ang. Life Cycle Assessment oz. LCA) za Volkswagen Golf, v kateri so primerjane emisije CO2 različnih izvedb vozila z električnim motorjem in motorjem z notranjim zgorevanjem.

 

Emisija ogljikovega dioksida je pri e-vozilu manjša

Za aktualni Golf TDI (dizelski motor) znaša skupna emisija v vsem življenjskem ciklu povprečno 140 g CO2/km, medtem ko pri e-Golfu1 ta vrednost znaša 119 g CO2/km.

 

Razvidno je, da pri vozilu z motorjem z notranjim zgorevanjem večina emisij nastane v fazi uporabe, to pomeni med pripravo in zgorevanjem fosilnega goriva. Dizel tu dosega vrednost 111 g CO2/km. Enako vozilo z e-pogonom v tej fazi emitira samo 62 g CO2/km, vse v okviru pridobivanja električne energije. V fazi uporabe so emisije CO2 odvisne od virov pri pridobivanju energije. Te emisije se znižujejo vzporedno z naraščanjem deleža energije, pridobljene iz obnovljivih virov. V nasprotju s tem pa je večina emisij pri baterijsko gnanih električnih vozilih vezana na proizvodnjo. Če upoštevamo LCA, pri dizlu na to fazo odpade 29 g CO2/km, medtem ko so pri primerljivem električnem vozilu za to fazo izračunali, da znaša vrednost emisij 57 g CO2/km. To gre pripisati proizvodnji baterij in zapletenemu pridobivanju surovin. Tu nastane skoraj polovica emisij CO2 iz celotnega življenjskega cikla.

 

 

 

Ocena življenjskega cikla kot instrument celovite analize

Ocena življenjskega cikla je kompleksen in zahteven, mednarodno standardiziran postopek, s katerim se ugotavlja ekološka bilanca vozil. Z njim med drugim preučujejo emisije ogljikovega dioksida v vseh produktnih fazah avtomobila:

Pri fazi proizvodnje se upoštevajo emisije, ki nastanejo pri pridobivanju surovin, proizvodnji komponent in montaži.

Faza uporabe zajema emisije, ki nastanejo pri zagotavljanju goriva oz. električne energije, še zlasti pa med obratovanjem vozila do prevoženih 200.000 km.

Pri recikliranju se vrednotijo montaža in možnosti prihrankov iz naslova ponovne uporabe.

 

Z rezultati iz ocene življenjskega cikla lahko Volkswagen uvede dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij za inženiring življenjskega cikla in načrtno optimizira bilanco CO2.

 

V načrtu nadaljnje zmanjšanje emisije CO2 v vseh produktnih fazah

Z izboljšavami tehnologije litij-ionskih baterij in optimizacijo dobavne verige se bo količina CO2 za proizvodnjo baterij v primerjavi med e-Golfom in prvim modelom iz družine ID. zmanjšala za več kot 25 odstotkov na kilovatno uro (kWh) kapacitete baterije. Ob uporabi energije iz obnovljivih virov znaša potencial za zmanjšanje emisij skoraj 50 odstotkov.

 

Daleč največji potencial za zmanjšanj emisij CO2 se skriva v izvoru energije v fazi uporabe. Če je elektrika za vožnjo pridobljena izključno iz obnovljivih virov, se emisije CO2 v fazi uporabe zmanjšajo z 62 g CO2/km pri današnji sestavi virov elektrike v EU na le še 2 g CO2/ km.

 

Upoštevajoč ta dejstva, koncernsko hčerinsko podjetje Elli (Electric Life) od začetka leta strankam in tretjim osebam ponuja Volkswagnovo naravno elektriko, ki izvira izključno iz obnovljivih virov energije. Z recikliranjem vozila se s krožnim gospodarstvom ponujajo še druge možnosti za zmanjšanje emisij CO2. Na lokaciji Volkswagnove tovarne v Salzgittru tako nastaja pilotni obrat za recikliranje vozil. Tam naj bi z iztrošenimi (End-of-Life) baterijami – torej baterijami, ki zaradi staranja ne morejo več shranjevati dovolj energije – pridobivali novo surovino, črni prah (black powder), za katode novih baterij. Iz tega izhaja potencial v višini do 25 odstotkov. Sicer pa v koncernu omembe vredna vračila baterij za recikliranje v industrijskem merilu pričakujejo šele čez približno deset let.

 

Zmanjšanje CO2 za 30 odstotkov do leta 2025 sledljivo z indeksom razogljičenja

Indeks razogljičenja je mersko število, ki predstavlja povprečni izpust CO2 koncernskega vozila v času njegovega življenjskega cikla. Meri se v tonah ekvivalenta CO2 na vozilo. Leta 2015 je ta vrednost znašala 43,6 in naj bi se skladno s cilji koncerna Volkswagen do leta 2025 zmanjšala za 30 odstotkov.

 

 

1) e-Golf: poraba električne energije v kWh/100 km, kombinirana: od 14,1 (s 17-palčnimi platišči) do
13,2 (s 16-palčnimi platišči); emisija CO₂ v g/km, kombinirana: 0.

 

 

 

Volkswagen AG

Korporativno komuniciranje | Tiskovni predstavnik za okolje in trajnost
Kontakt Günther Scherelis

Telefon +49-5361-9-871 82

E-mail guenther.scherelis@volkswagen.de | www.volkswagen-newsroom.com

Volkswagen AG

Korporativno komuniciranje | Namestnik vodje Kontakt Dr. Christoph Ludewig

Telefon +49-5361-9-875 75

E-mail christoph.ludewig@volkswagen.de | www.volkswagen-newsroom.com

15. 5. 2019

Avtor

Administrator