Splošno

Konferenca v Mariboru, 15.05.2019″VZPOSTAVLJANJE IN OBRATOVANJE MIKROOMREŽIJ”

Foto: Energetska agencija za Podravje

 

V sredo, 15. maja 2019, je Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v okviru 28. Mednarodnega posvetovanja – Komunalna energetika in EU projekta PEGASUS, Interreg Mediteran, organizirala in izvedla konferenco.

Samooskrba z električno energijo in lokalna omrežja postajajo vedno pomembnejši dejavnik pri načrtovanju rabe električne energije. Pri vzpostavitvi lokalnih oziroma tako imenovanih mikroomrežij je potrebno upoštevati številne dejavnike: administrativne, tehnične in finančne, tako na strani proizvodnje kot pri uporabnikih.

Na konferenci so bile predstavljene zanimivosti in izkušnje na področju razvoja mikroomrežij. Direktorica Energetske agencije za Podravje, dr. Vlasta Krmelj je moderirala in vodila konferenco. Predstavila je mikroomrežje in kako naj bi se uporabniki temu prilagajali. Poudarila je, da bodo potrebne nekatere zakonodajne, vedenjske in postopkovne spremembe, ki otežujejo razvoj decentraliziranih mikrosistemov. Predstavljen je bil tudi pilotni primer teoretičnega mikroomrežja v Športnem parku Ruše, ki je bil razvit v okviru EU projekta PEGASUS. V pilotu so se simulirale različne variante delovanja takšnega omrežja povezanosti več zgradb, na katerih je bil vzpostavljen sistem natančnega merjenja porabljene in proizvedene električne energije. Prav tako se je simulirala oskrba z obnovljivimi viri energije (OVE) in samooskrba z kogeneracijo. Cilj te simulacije je bil ugotavljanje neodvisnosti od centralnega omrežja z zmanjšanjem stroškov rabe energije in povečanjem deleža OVE. Diane Cassar iz Univerze na Malti je predstavila primer modela mikroomrežja za otok Gozo na območju Malte. Njihov pilot zajema 15 javnih in zasebnih stavb. Rezultati tega projekta pa kažejo, da obstajajo prednosti mikroomrežij, tako za uporabnike kot operaterje omrežja.

Na dogodku je bil predstavljen tudi monitoring energije, kot sestavni del zagotavljanja energetske učinkovitosti, ki ga je predstavil dr. Peter Virtič iz Fakultete za energetiko – Univerze v Mariboru. Raziskava, ki so jo izvedli je bila razširjena še s tem, da so v izbrani stanovanjski objekt namestili baterijski hranilnik energije in monitoring sistem z obstoječim fotonapetostnim sistemom, s čimer se je vzpostavilo mikroomrežje v režimu obratovanja z elektroenergetskim omrežjem in sicer z namenom dvigniti stopnjo energetske samooskrbe.

Ob zaključku je svoje izkušnje glede uvedbe energetskega informacijskega sistema za pametno in učinkovito upravljanje z energijo predstavilo še podjetje AMIBIT, d.o.o.

Konferenca je potekala v okviru evropskega projekta PEGASUS (Promoting Effective Generation and Sustainable USes of electricity – Spodbujanje učinkovite proizvodnje in trajnostne rabe električne energije preko mikro omrežij). Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner, zadolžen za področje komunikacije. Cilj projekta je povečanje rabe obnovljivih virov energije in izboljšanje učinkovite ter kakovostne oskrbe z električno energijo preko mikroomrežij v ruralnih področjih. Na podlagi rezultatov bodo lokalne skupnosti lažje vzpostavile operativne ukrepe za uvedbo mikroomrežij, katerih cilj je optimizacija proizvodnje in porabe energije.

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani www.energap.si. Več o projektu na spletni strani https://pegasus.interreg-med.eu/ ali nam sledite na socialnem omrežju Twitter https://twitter.com/PegasusPZ.

Kontakt:

Energetska agencija za Podravje

Klavdija Polutnik

tel. 02 234 23 62

klavdija.polutnik@energap.si

16. 5. 2019

Avtor

Administrator