Splošno

 Uspešno izpeljana zaključna konferenca projekta CHESTNUT (Celostno prometno načrtovanje na nivoju funkcionalnih urbanih središč)

 Foto: MOV

Velenje, 17. maj 2019 – Decembra 2016 smo začeli izvajati 30 mesečni projekt »CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport (CHESTNUT), katerega vodilni partner je Mestna občina Velenje. Projekt CHESTNUT se v tem mesecu zaključuje, zato smo 14. maja v Vili Bianci pripravili zaključno konferenco projekta. Poleg načrta za trajnostno mestno mobilnost projekt za Mestno občino Velenje prinaša razvoj boljše povezanosti in varnega ter okolju prijaznega prometa v SAŠA regiji. V okviru projekta je Mestna občina Velenje nadgradila obstoječi BICY sistem z novo postajo za izposojo mestnih koles pri OŠ Antona Aškerca, kupila 5 električnih koles in razvila mobilno aplikacijo s sistemom spremljanja stanja sistema za izposojo koles (BICY sistem) z uporabo pametnih telefonov.

Zaključna konferenca je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu so bili predstavljeni glavni dosežki projekta, promocijski video projekta in primeri dobrih praks. Drugi del konference je potekal v obliki okrogle mize, na kateri so udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Romunije diskutirali o načrtih za prihodnost na področju celostnega prometnega načrtovanja in mobilnosti.

V projektu je bilo skupno izvedenih 12 pilotnih ukrepov. Nekaj ​izmed njih je bilo udeležencem konference predstavljeno v promocijskem videu, ki ga je ustvaril projektni partner iz Dubrovnika, nekaj pa so jih na konferenci predstavili tudi sami partnerji. Vsi strateški dokumenti, pilotni ukrepi, študijski obiski in druge projektne dejavnosti so privedli do boljših povezovalnih območij po vsej Podonavski regiji. Na konferenci je bil prisoten tudi gospod Franc Zepič, predstavnik slovenskega Ministrstva za infrastrukturo, ki je partnerjem čestital za delo in rezultate, ki so jih dosegli. Poudaril je, da v prihodnje potrebujemo več projektov, ki zmanjšujejo vrzel med mesti v regiji ter, da je prepričan, da bodo sredstva za takšne projekte tudi v prihodnje na voljo.

Projekt CHESTNUT je v višini 85 % sofinanciran iz naslova programa Interreg Danube Transnational Programme. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz osmih različnih držav (Slovenija, Avstrija, Češka, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija ter Bosna in Hercegovina). Celotna vrednost projekta je 2.004.272,18 evra, vrednost projekta za Mestno občino Velenje pa je znašala 226.661,78 evra, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Več o projektu na uradni spletni strani projekta CHESTNUT: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/CHESTNUT.

Pošiljamo tudi dve fotografiji s konference.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

20. 5. 2019

Avtor

Administrator