Družabno, Splošno, Turizem

Svetovni dan čebel utrjuje ugled Slovenije kot trajnosti zavezane dežele 

Save the Bees

Ljubljana, 20. maj 2019 –  Slovenija in z njo ves svet danes drugič obeležujeta svetovni dan čebel, katere pobudnica razglasitve je bila prav Slovenija. Razglasitev predstavlja enega največjih diplomatskih uspehov Slovenije nasploh. Glavni namen svetovnega dneva čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo in temelji na trajnosti. Slovenska turistična organizacija (STO), ki trajnostno zavezo postavlja v samo jedro svojih aktivnostitematiko čebel in čebelarskega turizma že vrsto let intenzivno vključuje v tržno-komunikacijske aktivnosti domačim in tujim javnostim. 

Danes, 20. maja, po celem svetu že drugič praznujemo svetovni dan čebel. Glavni namen je, da se vsaj ta dan še posebej posveti ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo ter poziva h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje, saj so nepogrešljivi z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika. Svetovni dan čebel je tako priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da skupaj aktivno konkretno delujejo pri ohranjanju čebel, razvoju čebelarstva, trajnostnega razvoja in ohranitve biotske raznovrstnosti ter začrtajo tiste aktivnosti, ki zagotavljajo preživetje čebel in ljudi.

Glavna tema drugega praznika opraševalcev je opolnomočenje žensk in čebelark skozi čebelarstvo, ki predstavljajo nepredstavljiv razvojni potencial, še posebej na področju trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja ter proizvodnji raznolike in kakovostne prehrane. V Sloveniji in po svetu se na današnji dan vrstijo številni dogodki, na temo čebelarstva.

STO zgodbo čebel in čebelarskega turizma opredeljuje kot enega ključnih slovenskih turističnih produktov, ki na enega najbolj pristnih načinov predstavlja Slovenijo kot deželo izjemnih naravnih danosti. V preteklosti je bila izvedena vrsta aktivnosti v podporo razvoju, trajnosti predvsem pa promociji čebelarskega turizma, tematika čebel pa je intenzivno vključena v vse komunikacijske aktivnosti, namenjene tako domačim kot tujim javnostim.

Direktorica STO, mag. Maja Pak je ob tem, tudi za slovenski turizem pomembnem dnevu poudarila: »Svetovni dan čebel pripoveduje zgodbo o izjemnih naravnih danostih Slovenije, njeni bogati biotski raznovrstnosti ter zavezi k trajnostnem razvoju. Trajnost je tista, ki smo jo v naši deželi, še posebej pa v turizmu postavili v središče vseh naših razvojnih in promocijskih aktivnosti. Svetovni dan čebel, sprejet prav na pobudo Slovenije, govori o pomembnosti ohranjanja čebel in drugih opraševalcev za celotno človeštvo ter poziva h konkretnemu ukrepanju za njihovo ohranjanje. Slovenska turistična organizacija zgodbo o čebelah in čebelarskem turizmu vključuje v številne aktivnosti, od predstavitev v tujini, vključitev v študijske ture tujih novinarjev in agentov, v komunikacijo na družbenih omrežjih in v številne druge. Pravkar poteka tudi fotografski natečaj STO, s katerim želimo spodbuditi uporabnike družbenih omrežij, povezanih s čebelami, do danes pa smo prejeli kar 579 izjemnih fotografij.«

Več o številnih aktivnostih STO in obeležitvi svetovnega dneva čebel v Sloveniji in po svetu si preberite v medijskem središču. 

 

 

 

mag. Livija Kovač Kostantinovič
Vodja korporativnega PR

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 589 85 65

E: livija.kovac@slovenia.info
W: www.slovenia.info

21. 5. 2019

Avtor

Uredništvo