Splošno, Turizem

ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA 

Na fotografiji: prejemniki znaka Slovenia Green in udeleženci 3. Zelenega dneva slovenskega turizma v Rogaški Slatini. Foto: Nino Verdnik


Osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji na mednarodni dan biotske raznovrstnosti 
 

Rogaška Slatina, 22. maj 2019 –  Danes, 22. maja, na dan svetovne biotske raznovrstnosti, v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia Green, v Rogaški Slatini poteka tretji ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA. Letošnji osrednji dogodek trajnostnega turizma Slovenije poteka na mednarodni dan biotske raznovrstnosti pod tematiko Turizem in podnebne spremembe. Na letošnjem dogodku je novih 24 nosilk, od tega 11 destinacij, 12 nastavitev in en park prejelo znak Slovenia Green. Udeleženci dogodka so podpisali t. im. »Vodno zavezo«, s katero so izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode.

Slovenija je trajnosti zavezana dežela 5-zvezdičnih doživetij ter primer dobre prakse razvoja in implementacije trajnostnega turizma na globalni ravni, kar dokazujejo številna priznanja, uvrstitve v sam vrh lestvic najbolj trajnostnih destinacij ter objave številnih uglednih in globalno prepoznanih medijev. Zelena shema slovenskega turizma (ZZST) je bila v preteklih letih prejemnica vrste nagrad in priznanj in na številnih pomembnih mednarodnih dogodkih predstavljena kot primer dobre prakse, med drugim tudi na nedavnem srečanju azijsko-pacifiškega turističnega združenja PATA. 

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je ob tem izpostavila: »Slovenija se danes v svetu predstavlja kot primer države, katere pomemben steber turizma je prav zelen, trajnosten in odgovoren razvoj turizma. To dokazujejo številne mednarodne nagrade, med njimi National Geographic World Legacy 2017 in Zelena prestolnica Evrope 2016, katerega laskavi naziv je prejelo glavno mesto Ljubljana. Slovenija je hkrati tudi prva Zelena država na svetu, ocenjena po kriterijih Global Destination, in kot takšna vzorčni model za ves svet,« in dodala: »Za razvoj odgovornega turizma je zelo pomembno predvsem osveščanje turistov, saj trajnost v zadnjem času postaja vedno večja motivacija popotnikov. K temu lahko pomembno prispevajo tudi pobude, kot je Zelena shema slovenskega turizma. Program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN ponudnikom turističnih storitev in destinacijam namreč omogoča dostop do orodij in virov za vzpostavitev trajnostnih pristopov k turizmu. V tem pogledu je kontinuirana finančna podpora sheme s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo nepogrešljiv del pri ustvarjanju zelene ponudbe.«

»Na Slovenski turistični organizaciji smo ponosni, da ima od danes znak ‘Slovenia Green’ 24 novih destinacij in ponudnikov slovenskega turizma, skupno pa že 88 destinacij in ponudnikov. Slovenija je danes globalno prepoznavna kot ena vodilnih sil trajnostnega razvoja, Zelena shema slovenskega turizma pa večkrat nagrajena ter uveljavljena kot primer dobre prakse sistematičnega spodbujanja trajnostnega turizma na državni ravni. Zelena shema spodbuja razvoj trajnostnih destinacij in produktov ter pomaga uresničevati obljubo, ki jo daje znamka I FEEL SLOVENIA. Današnji zeleni dan je posvečen turizmu in podnebnim spremembam, ohranjanju biodiverzitete in bogastva voda, hkrati pa nujnosti valoriziranja naravnih in kulturnih vrednot ter oblikovanja privlačnih doživetij višje dodane vrednosti. Opozoriti želimo na nujnost ukrepanja, torej na nujnost blaženja posledic in prilagajanja turistične ponudbe spremembam. Cilj vsake destinacije mora biti povečanje kakovosti okolja in življenja za njene prebivalce – in prav to je v samem bistvu trajnostnega razvoja, s tem pa bo postala tudi bolj privlačna za obiskovalce,« 
je ob obeležitvi Zelenega dneva slovenskega turizma izpostavila mag. Maja Pak, direktorica STO. 

ZSST se na globalni ravni vse bolj uveljavlja kot primer dobre prakse, zato se za implementacijo sheme zanimajo številne druge države. Tako je na Zelenem dnevu slovenskega turizma v Rogaški Slatini prisotnih tudi pet predstavnikov iz pacifiške države Palau, ki se zanima za možnosti prenosa Zelene sheme slovenskega turizma.

V ZSST novih 24 nosilk znaka Slovenia Green

Rogaški Slatini, kraju, na razvoj katerega je ključno vplivala globalno prepoznavna mineralna voda, in ene od prejemnic zlatega znaka Slovenia Green Destination, poteka letošnji osrednji dogodek trajnostnega turizma, Zeleni dan slovenskega turizma.
Rogaška Slatina se ponaša z izredno kakovostno mineralno vodo z največjo vsebnostjo magnezija na svetu, kar je zaznamovalo vodilno nit letošnje obeležitve, ki poteka pod tematiko Turizem in podnebne spremembe. V okviru zelenega dneva se bodo zvrstile številne predstavitve in izobraževanja o pomenu preučevanja vpliva podnebnih sprememb na turizem, oceno vpliva podnebnih sprememb, še posebej na geografskem področju Slovenije in alpske regije, o blaženju učinkov podnebnih sprememb v turizmu ter pogled v prihodnost. Dogodek bo izpostavil pomen ohranjanja vodnega naravnega bogastva tudi za razvoj turističnih produktov.

V okviru današnjega dogodka so slavnostno podeljena tudi priznanja 11-im destinacijam, 12-im nastanitvam in enemu parku, ki so v letošnjem letu uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev znaka v okviru ZZST. Dosedanjim 64 nosilcem znaka Slovenia Green se je pridružilo 24 novih nosilk naziva. Tako je v shemi danes 48 destinacij, 4 zaščitena območja, 2 turistični agenciji in 34 namestitev, ki so nosilke znaka. V petih letih je slovenski turizem tako pridobil kar 88 nosilcev znaka, ki potrjujejo uspešnost udejanjanja trajnostne zaveze slovenskega turizma v okviru nacionalnega certifikacijskega sistema.

Več o zelenem dnevu slovenskega turizma najdete v medijskem središču. 

 

mag. Livija Kovač Kostantinovič
Vodja korporativnega PR

Dimičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 589 85 65

E: livija.kovac@slovenia.info
W: www.slovenia.info

23. 5. 2019

Avtor

Uredništvo