Splošno

Kmalu začetek del izgradnje kanalizacijskega omrežja med Izolo in Šaredom

Foto: Občina Izola 

 

Izola, 24. maj 2019 – Občina Izola je konec meseca aprila prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo fekalnega kolektorja oz. fekalne kanalizacije med Izolo in Šaredom, ki je te dni postalo pravnomočno. S tem je bil izpolnjen še zadnji pogoj za začetek del, ki bodo stekla v začetku prihodnjega meseca.

 

V skladu s sprejetim načrtom komunalnega opremljanja območja Šared, ki je bil sprejet na osnovi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Šared je Občina v začetku lanskega leta začela s prvo fazo komunalnega opremljanja. Ta zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema, ki bo Šared povezal z Izolo in naprej s skupno čistilno napravo v Kopru, v dolžini 1730 metrov. Z izvajalcem del, podjetjem Grafist, je bila lani podpisana pogodba, na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja pa bodo prihodnji mesec stekla tudi dela za izgradnjo fekalnega kolektorja. »Gre za enega ključnih izolskih projektov v letošnjem letu, za katerega je namenjenih skoraj 800.000 evrov proračunskih sredstev, zaključen pa bo do konca letošnjega leta,« napoveduje župan. S tem projektom bo zagotovljena povezava kanalizacijskega omrežja med Šaredom in Izolo, sledila bo izgradnja kanalizacijskega omrežja znotraj Šareda.

Na Šaredu pa je Elektro Primorska v zaključni fazi izgradnje dveh novih transformatorskih postaj in nove kabelske kanalizacije v dolžini 500 metrov za napeljavo elektro instalacijS tem bodo zagotovljene potrebne kapacitete elektro moči za priključitev načrtovanih gradenj.

Izdelani so tudi načrti ureditve kanalizacijskega in cestnega omrežja ter ostale infrastrukture v okviru prve faze opremljanja na območju samega naselja Šared. V okviru tega bo v prihodnjih dveh mesecih zgrajena dostopna cesta in ostala komunalna infrastruktura do dveh novo zgrajenih objektov v skladu z zazidalnim načrtom.

Lep vikend vam želim,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

24. 5. 2019

Avtor

Administrator