Splošno

Gospodarstvo se zaveda teže odločitev, ki so pred nami

Energetski prehod v brezogljično družbo

Gospodarstvo se zaveda teže odločitev,ki so pred nami

NaGZSje bil včeraj konstituiranStrateškisvet za energetski prehod (SSEP) z namenom oblikovanja stališč in priporočil gospodarstva ob sprejemanju pomembnih odločitev, dokumentov ter strateškihokoljskihciljev na področju energetskega prehoda, ki se bo v naslednjih desetletjih zgodil v Sloveniji. Strateški svet je sestavljen iz predstavnikov proizvajalcev in distributerje energije, predstavnikov porabnikov energije, gospodarskih družb s področja energetsko intenzivne industrije, prometa, gradbeništva, lesne industrije,inženiringpodjetij ter znanstvenihinštitutov, ki bodo oblikovali mnenja ter jih posredovali odločevalcem.

Več informacij je na povezavi.

 

Mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t:01 5898 136

m:041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.si

w:www.gzs.si

31. 5. 2019

Avtor

Administrator