Splošno

Uspešna javna dražba stanovanj v starem mestnem jedru Izole

Foto: Občina Izola

 

Izola, 31. maj 2019 – Na včerajšnji javni dražbi je Občina Izola prodala šest od sedmih stanovanj v starem mestnem jedru, izkupiček pa bo namenjen obnovi stanovanj in gradnji novih stanovanj v lasti Občine Izola. 

Za šest prodanih stanovanj v starem mestnem jedru je Občina Izola na včerajšnji uspešni javni dražbi uspela iztržiti skupaj kar 677.000 evrov. Prodana so bila stanovanja na Velikem trgu 8,  Koprski ulici 3 in 32, Smrekarjevi ulici 15 in 23, ter prostori na Spinčičevi ulici 3. Vsa stanovanja in prostori so potrebna obnove ali dodatnih vlaganj. Za štiri stanovanja je varščino položilo več dražiteljev, ki so tudi aktivno sodelovali v dražbi, zato so bila prodana po višji ceni od izklicne. Iz tega naslova je Občina Izola prejela dodatnih 82.000 evrov. Neprodano je ostalo stanovanje na naslovu Gregorčičeva 62, ki bo predmet naslednje javne dražbe. Slednja se bo odvila predvidoma 10. julija letos.

»Zelo sem zadovoljen s prodajo in pridobljenimi sredstvi, ki jih bomo namensko porabili za obnovo drugih stanovanj ali za novogradnjo. Tudi ta javna dražba je pokazala, da je Izola atraktivna za vlagatelje, ki jih želimo v prihodnjih letih privabiti čim več, predvsem na gospodarskem področju,« je povedal župan Danilo Markočič in se ob tej priložnosti zahvalil ekipi občinske uprave, ki je sodelovala pri izvedbi projekta.

V ponedeljek, 3. junija, bo na spletni strani Komunale Izola www.komunala-izola.si in v elektronskih uradnih objavah Občine Izola www.izola.si objavljen nov javni razpis za dodelitev desetih neprofitnih stanovanj v najem, rok za oddajo vlog pa se izteče 28. junija 2019. Zagotavljanje novih prostorov za mlade in mlade družine ter reševanje stanovanjske problematike na lokalnem in regionalnem nivoju je ena izmed prioritet, za katere se bo župan skupaj z občinsko upravo in v sodelovanju z občinskim svetom prizadeval skozi ves mandat.

Lep vikend vam želim in še enkrat vabim na tradicionalni praznik Oljk, vina in rib, ki se bo danes in jutri odvil v starem mestnem jedru.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

31. 5. 2019

Avtor

Administrator