Splošno

ALI SO DELAVCI JAVNIH KOMUNALNIH PODJETIJ LAČNI MANJ OD DELAVCEV ZASEBNIH KOMUNALNIH PODJETIJ?

 

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP), ki ureja višino nekaterih povračil v zvezi z delom, je v veljavi od leta 1997. Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je zakon prenehal veljati za vse subjekte, razen za tiste, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države. Med ta podjetja spada tudi večina komunalnih podjetij v Slovenij. ZPSDP med drugim opredeljuje maksimalno višino povračila stroškov prehrane med delom, ki jo omejuje na 4,43 €na dan, medtem ko je po kolektivni pogodbi komunalne dejavnosti pravica povračila določena v višini 6,12 €.S tem prihaja med zaposlenimi v komunalni dejavnosti do občutne diskriminacije, saj delavci komunalnih podjetij v lasti lokalnih skupnosti na letni ravni prejmejo 436 € manj regresa za prehrano med delom v primerjavi z delavci komunalnih podjetij zasebnega sektorja.

Zato Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS-ZKG) in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) pozivata k spremembi tega zakona in napovedujeta zbiranje podpisov.

Na novinarski konferenci

v petek, 7. junija 2019, ob 11.20 uri v Galaksiji Trebnje na Podjetniški ulici 13, Trebnje.

bodo podrobneje predstavljeni učinki zakona in načrtovane aktivnosti za njegovo spremembo.

Spregovorila bosta:

Sebastijan Zupanc, direktor GZS –Zbornice komunalnega gospodarstva Majda Marolt, predsednica Sindikatakomunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Vabilo je tudi na povezavi. Vljudno vabljeni!

Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo udeležbo potrdite do četrtka, 6. junija 2019, do 15. urena e-naslov komunala@gzs.si

 

Mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t:01 5898 136

m:041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.si

w:www.gzs.si

4. 6. 2019

Avtor

Administrator