Splošno

3. razvojna os: GZS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča

 

Gospodarska zbornica Slovenije se je vseskozi zavzemala za uresničitev projekta 3. razvojne osi, saj ga razumemo kot enega ključnih razvojnih projektov nacionalnega interesa.

Zato sedaj pozdravljamo, da je Ustavno sodišče v postopu ocene ustavnosti in zakonitosti, ki sta ga zahtevala občinska sveta občin Braslovčein Polzela, odločilo, da je uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje skladna z ustavo.

Iz tega namreč izhaja, da ne vidimo več ovir za dejansko pospešitev dinamike izgradnje celotne trase 3. razvojne osi.

Verjamemo, da bo država sedaj izvedla vse nujne ukrepe, da se projekt izvede brez nadaljnjih zakasnitev in omogoči tako gospodarstvu kot prebivalcem na tem območju enakovredne pogoje za razvoj v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami.

 

Mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t:01 5898 136

m:041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.si

w:www.gzs.si

6. 6. 2019

Avtor

Administrator