Splošno

Hitra cesta do Velenja BO! Velenje, 5. junij 2019 – Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki se je začelo na zahtevo združenih civilnih iniciativ občin Braslovče in Polzela, odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert–Velenje ni v neskladju z ustavo. Kar pomeni, da se bodo lahko postopki za gradnjo hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljevali. Verjamemo, da bodo sedaj aktivnosti stekle in da bomo do hitre ceste, ki jo to okolje nujno potrebuje, prišli čim prej, zato projektu nudimo vso podporo. Pripenjamo odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Prijazen pozdrav, Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog Kabinet župana T: 03 8961 736

Velenje, 5. junij 2019 – Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki se je začelo na zahtevo združenih civilnih iniciativ občin Braslovče in Polzela, odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert–Velenje ni v neskladju z ustavo. Kar pomeni, da se bodo lahko postopki za gradnjo hitre ceste proti Velenju in Koroški nadaljevali.

Verjamemo, da bodo sedaj aktivnosti stekle in da bomo do hitre ceste, ki jo to okolje nujno potrebuje, prišli čim prej, zato projektu nudimo vso podporo.

Pripenjamo odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

ODLOČBA

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

6. 6. 2019

Avtor

Administrator