Splošno

Nova osvetlitev parkirišč na Šaleški 19 in Prešernovi 7b, kmalu tudi na Cesti na jezero

Foto: MOV

Velenje, 6. junij 2019 – Mestna občina Velenje je v preteklem mesecu na novo osvetlila parkirišči na Šaleški cesti 19 in Prešernovi cesti 7b. Na Šaleški cesti smo postavili sedem svetilk, na Prešernovi cesti pa dve. Izvajalec del je bilo podjetje SCR, d. o. o., vrednost investicije pa je znašala 19.621 evrov.

V naslednjem tednu pa bo zasvetilo še 13 svetilk na Cesti na jezero, kjer smo odstranili sončne panele in jih priključili na električno omrežje. Svetilke so bile postavljene pred desetimi leti, sedaj pa so se akumulatorji iztrošili, zato smo se odločili, da ne tej lokaciji razsvetljavo priklopimo na omrežje, sončne panele pa bomo uporabili na drugih lokacijah. Izvajalec del je bilo podjetje Elektro Jezernik, d. o. o., vrednost investicije pa znaša 13.577 evrov.

Pripenjamo nekaj fotografij.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

6. 6. 2019

Avtor

Administrator