RTV Slovenija, partnerica projekta ADLAB PRO, je v svoj program vključila avdiodeskripcijo (AD) oz. zvočno opisovanje že pred nekaj leti, dobro prakso pa razširja po vsej regiji. Foto: ADLAB PRO

Konferenca z naslovom Širitev kroga AD je že šesti dogodek, ki ga organizirajo partnerji projekta ADLAB PRO. Javni zavod RTV Slovenija je eden od osmih partnerjev projekta, kot nacionalna radijska in televizijska hiša pa je v svoj program vključila avdiodeskripcijo (AD) oziroma zvočno opisovanje že pred nekaj leti in se trudi za čim kakovostnejšo implementacijo ter razširja dobro prakso po vsej regiji. Namen konference je bil predstaviti dogajanje in novosti na področju zvočnega opisovanja, hkrati pa so sodelujoči lahko aktivno sodelovali s svojimi predlogi, znanjem in izkušnjami. Na konferenci so sodelovali partnerji projekta ter domači in tuji gostje.

Tokratno strokovno srečanje je bilo razdeljeno na tri dele. V uvodnem delu so po pozdravnem nagovoru generalnega direktorja Igorja Kadunca predstavili delovanje RTV Slovenija na področju zvočnega opisovanja avdiovizualnih vsebin od začetkov do danes. Pionir zvočnega opisovanja na TV Slovenija Marko Prpič je predstavil entuziastične začetke in tudi, kako se je tlakovala pot za profesionalizacijo zvočnega opisovanja pri nas. Na konferenci sta svoj način pristopa k zvočnemu opisovanju za film in televizijo predstavila zvočna opisovalca Miha Zor in Carmen L. Oven. V drugem delu so se poglobili v projekt ADLAB PRO; udeležencem so predstavili dosežene rezultate, izobraževalni model za poklic zvočnega opisovalca, učne materiale, pa tudi način ocenjevanja kakovosti, ki je potekalo v vseh fazah projekta. Predstavili so spletno stran, na kateri se nahaja celotno gradivo, ustvarjeno v projektu, ki je prosto dostopno. V tretjem delu so se posvetili primerom dobre prakse; Gerhard Protschka in Gabi Rechsteiner sta spregovorila o dostopni filmski umetnosti in o festivalu dostopnega dokumentarnega filma Look&Roll, Mojca Kosi in Antun Smerdel sta predstavila projekt e-ARH.si: Izzivi pri prilagajanju arhivskega gradiva za slepe in slabovidne, dostopnost Slovenskega etnografskega muzeja pa je udeležencem približala Bojana Rogelj Škafar. Predstavniki hrvaške zveze slepih so spregovorili o stanju na Hrvaškem, Violeta Vlaški iz Društva Homer iz Beograda pa o svojem trudu, da bi zvočno opisovanje vpeljala v Srbijo. Konferenco so končali z okroglo mizo, ki je bila usmerjena predvsem v prihodnost. Na njej so sodelovali tuji in domači strokovnjaki in uporabniki.

Konferenca je bila v prvi vrsti namenjena slepim in slabovidnim uporabnikom zvočnih opisov, jezikoslovcem in prevodoslovcem, specialnim pedagogom, strokovnim delavcem na področju dostopnosti, filmskim ustvarjalcem, muzejskim kustosom, odločevalcem na področju življenja, dela in pravic invalidov ter predstavnikom in članom invalidskih organizacij. Teme tokratnega srečanja so bile zanimive tudi za strokovnjake s področja zvočnega opisovanje oz. avdiodeskripcije, izobraževalne ustanove, ki jih zanima poučevanje tega novega področja v jezikoslovju in prevodoslovju, predstavnike državnih institucij, ki delujejo na področju invalidskih pravic, pa tudi za vse kulturne ustanove, ki si prizadevajo svoje vsebine dostopno predstavljati javnosti. Konferenca je bila zelo uspešna, kar potrjuje tudi številčna udeležba – skoraj sto poslušalcev in sodelujočih, med katerimi je bilo veliko slepih in slabovidnih. Ti so na konferenci tudi aktivno sodelovali. Člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki delujejo v Zavodu Gost, so mojstrsko pripravili pogostitev za udeležence iz naravnih sestavin, ki jih pridelujejo sami.

Konference, na kateri so predstavili dogajanje in novosti na področju zvočnega opisovanja, se je udeležilo skoraj sto slušateljev in sodelujočih, med njimi veliko število slepih in slabovidnih. Foto: Arhiv RTV SLO

Triletni projekt ADLAB PRO, ki ga v programu Erasmus+ financira Evropska unija, se bo končal 31. avgusta letos. V tem času so partnerji iz različnih držav Evropske unije, med njimi tudi RTV Slovenija, ustvarili model za izobraževanje zvočnih opisovalcev ter pripravili bogat nabor učnih materialov, predlogov za praktične vaje in seznamov strokovne literature, ki pokrivajo vsa področja zvočnega opisovanja.

Na povezavi se nahaja radijski prispevek s konference. Več informacij o projektu ADLAB PRO in partnerjih projekta najdete na povezavi www.adlabpro.eu, informacije o dostopnosti radijskih in TV-programov pa so na voljo na posebnem spletnem portalu www.rtvslo.si/dostopno.