Splošno

Srečanje predstavnikov zbornic na GZS

 

Ljubljana, 6.junij 2019– Ob priložnosti Poslovnega foruma Pobude treh morij (3SI) so se na GZS sestali predstavniki zbornic iz držav članic Pobude treh morij ter partnerskih zbornic iz jugovzhodno evropskih držav, ki še niso včlanjene v EU. Nasrečanju so razpravljali o pomenu pobude za vključena gospodarstva ter priložnostih za nadaljnjo krepitev medsebojnega sodelovanja, izmenjavo informacij in dobrih praks.

Razvojni zaostanek med vzhodno in zahodno Evropo se sicer manjša, še vedno pa obstaja, je uvodoma dejal predsednik GZSBoštjan Gorjup.Izboljšanje povezljivosti na področjih prometa, energetike in digitalizacije, skupaj s krepitvijo inovativnostjo vidi kot predpogoj za gospodarski in družbeni napredek v regiji. Pobuda 3SI je zato po njegovem prepričanju dobro priložnost za krepitev regije, ki bo “v EU in širše bolje slišana”.

Podatki potrjujejo, da so države članice pobude 3SI – dvanajst držav članic EU, ki se geografsko umeščajo med Jadransko, Baltsko ter Črno morje, od svojega vstopa v EU doživele hiter razvoj. Od razširitve EU v letu 2004 se je povprečni BDP v teh 12 državah realno povečal za 50 odstotkov, kar je še enkrat več kot v povprečju EU-28. Še leta 2003 je teh 12 gospodarstev predstavljalo 7,4 % gospodarstva EU, danes že prek 11 %. Še vedno pa – razen Avstrije – nobena teh držav ni dosegla povprečne gospodarske rasti EU-28.

Vsi predstavniki zbornic so se strinjali, da se njihove države soočajo s podobnimi izzivi in se morajo posvetiti predvsem dvigu konkurenčnosti gospodarstev kot takih in posameznih podjetij. Tudi na ta način namreč bi lahko zaustavili velik beg možganov. Izboljšanje pogojev poslovanja, krepitev povezovanja med raziskovalno sfere in gospodarstvom ter zadržanje mladih v domačem okolju je zato ena od prioritet.Izpostavili so tudi prešibko razvito infrastrukture in še vedno premajhno povezanost v Evropi, zlasti v smeri sever – jug. Kot izziv so zato navedli tudi privabljanje investicij, predvsem bolj tržno usmerjenih.

Kot obliko skupnega naslavljanja problemov podpirajo pobudo 3SI. Zavzemajo se za krepitev medsebojnega povezovanja in sodelovanja ter izkoriščanja priložnosti v regiji. Zbornice, ki so sicer tudi članice evropskega združenja zbornic Eurochambres, so pomembni igralci vsaka v svoji državi. Svoje napore naj usmerijo vto, da se izvedejo nujni koraki v smeri izvedbe prioritetnih projektov – tako z ozaveščanjem o nujnosti potrebnih sredstev za te projekte kot tudi skupnega nastopanja v okviru Eurochambrespri vplivu na oblikovanje prioritet nove finančne perspektive.

Strinjali so se, da se zbornice bolj med seboj povežejo in okrepijo sodelovanje. Zato se bo oblikovala tudi medzbornična delovna skupina. Ta bo, kot je sklenila generalna direktorica GZSSonja Šmuc, pripravila dokument, ki bo naslavljal ključne izzive regije in okrepil njeno pozicijo napram celotni EU, pa tudi proti svetovnim velesilam.

 

Mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t:01 5898 136

m:041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.si

w:www.gzs.si

6. 6. 2019

Avtor

Administrator