Splošno

SZJ – 5. redna seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, dne 13. junija 2019, ob 16. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta, v Izoli, na Kristanovem trgu št. 1

Spoštovane novinarke in novinarji,
obveščamo vas, da bo 5. redna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, dne 13. junija 2019, ob 16. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta, v Izoli, na Kristanovem trgu št. 1

 

z naslednjim predlogom  d n e v n e g a   r e d a:

 1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta z dne 25. junija 2019,

 1. Javni zavod Mestna knjižnica Izola:
 1. a)Letno poročilo javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2018,
 2. b)Program dela in razvoja javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2019,
 3. c)Finančni načrt javnega zavoda Mestna knjižnica Izola za leto 2019;

 1. Javni zavod Zdravstveni dom Izola:
 2. a)Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2018,
 3. b)Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2019,
 4. c)Finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2019;

 1. Javni zavod za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper:
 2. a)Letno poročilo javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2018,
 3. b)Program dela in razvoja javnega zavoda Obalne lekarne Koper za leto 2019,
 4. c)Finančni načrt javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper za leto 2019,
 5. d)Soglasje ustanovitelja k nakupu nepremičnine;

 1. Javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola:
 2. a)Letno poročilo javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2018,
 3. b)Program dela in razvoja javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2019,
 4. c)Finančni načrt javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola za leto 2019;

 1. Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola:
 1. a)Letno finančno in vsebinsko poročilo javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za leto 2018,
 2. b)Program dela s finančnim načrtom javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola leto 2019,

 1. Poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Izola za leto 2018;

 1. Odločanje o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola:
 1. a)prodaja nepremičnine z ID znakom: stavba 2626-5658,
 2. b)prodaja nepremičnine z ID znakom: stavba 2626-732,
 3. c)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 2947/7 in z ID znakom parcela 2715 2947/8,
 4. d)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 1923 in z ID znakom: parcela 2626 1926,
 5. e)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 1510/6,
 6. f)prodaja nepremičnine z ID znakom parcela 2626 2689/6;

 1. Predlog Rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2019;

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Scuola elementare Dante Alighieri Isola – OŠ Dante Alighieri Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pristanišču Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju, druga obravnava;

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, druga obravnava;

 1. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019-2020;

 1. Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola elementare Dante Alighieri Isola – OŠ Dante Alighieri Izola;

 1. Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Livade;

 1. Predlog razporeditve preteklih presežkov javnega zavoda Mestna knjižnica Izola;

 1. Predlog sklepa o povračilu stroškov za lokalne volitve 2018;

 1. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 1. a)Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Svet JZ CKŠP Izola,
 2. b)Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Obalne lekarne Koper,
 3. c)Predlogi sklepov o podelitvi občinskih priznanj in nagrade;

 1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov ter odgovori nanje.

Na seji bodo sodelovali:

–       pri obravnavi 2. točke dnevnega reda: Marina Hrs, direktorica JZ Mestne knjižnice Izola,

–       pri obravnavi 3. točke dnevnega reda: Evgenij Komljanec, dr. dent. med. spec., v. d. direktorja JZ Zdravstveni doma Izola,

–       pri obravnavi 4. točke dnevnega reda: Katja Gombač Aver, mag. farm, v. d. direktorica JZ Obalne Lekarne Koper,

–       pri obravnavi 5. točke dnevnega reda: Zvonka Radojevič, direktorica JZ CKŠP Izola,

–       pri obravnavi 6. točke dnevnega reda: Iztok Škerlič, direktor JZP Izola,

–       pri obravnavi 7. točke dnevnega reda: Denis Bele, direktor JP Komunala Izola d.o.o.

Gradivo za obravnavo je dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva: http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

6. 6. 2019

Avtor

Administrator