Splošno

Vabilo na 24. srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov, petek 7. junija na Mostu na Soči

Pozdravljeni,

tudi letos bomo organizirali že 24. srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov na Mostu na Soči, katero se vsako leto odvija v okviru prireditev Noči na jezeru. Nadaljevali bomo z lansko temo elektro mobilnosti in trajnostnega mestnega potniškega prometa v povezavi s turizmom.

V uvodnem delu bomo predstavili projekte GOLEE ter ostalih Lokalnih Energetskih Agencij Slovenije, kjer bo uvodoma predstavljen projekt ENERJ programa Interreg Mediteran, nato projekt NEKTEO programa SI-AT, katerega bo predstavil vodja projekta mag. Christan Goritschnig iz oddelka za okolje in energijo pri Deželni vladi Avstrijske Koroške.

Sledila bo predstavitev aktivnosti Rajka Lebana, direktorja GOLEA, na pred-prijavi tehnične pomoči EIB ELENA na področju trajnostne mobilnost in javnega mestnega potniškega prometa.

Prvi sklop bo zaključil mag. Uroš Habjan iz Ministrstva za infrastrukturo s predstavitvijo aktualnih razpisov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Nato bomo  prešli na nosilno temo, na področje trajnostne mobilnosti na Primorskem.

Uvodoma bosta PRC in GOLEA predstavila rezultate projekta e-MOTICON programa Alpine Space, nato bo PRC predstavil še strateški projekt Crossmoby programa SI-IT, s poudarkom na aktivnostih na območju Julijskih Alp.

Zatem bo RRA Nova Gorica predstavila projekta Enermob in EnernetMob.

Sledila bodo predstavitve vodilnih podjetij na področju trajnostne mobilnosti in sicer vizije uresničevanja zelenega transporta in integrirane urbane mobilnosti podjetja Nomago, predavanje dr. Dejana Paravana o pomenu in razvoju e mobilnosti v tranziciji energetike iz podjetja GEN-I.  Ta sklop bo zaključil inovator Andrej Pečak iz Inštituta Metron s predstavitvijo inovativnih rešitev na področju e-mobilnosti.

PROGRAM KONFERENCE

 

  9,30 – 10,00 zbiranje udeležencev in jutranja kavica, sok s sadjem in keksi

10,00 – 10,05 uvodni pozdrav podžupana Občine Tolmin g. Tomaža Štenklerja

10,05 – 11,00 Tekoči projekti Lokalnih Energetskih Agencij in predstavitev

                       aktualnih razpisov na področju učinkovite rabe in obnovljivih   

                       virov energije:

  • Projekt ENERJ, Interreg MED program – Predstavitev podpornega orodja pri načrtovanju skupnih akcij za izboljšanje učinkovitosti stavb, Nejc Božič;
  • Projekt NEKTEO, predstavitev vmesnih rezultatov projekta NEKTEO Trajnostna energija za občine, program Interreg SI-AT, mag. Christian Goritschnig, Deželna vlada Avstrijske Koroške, Oddelek 8 – za okolje in energijo (predavanje bo v angleškem jeziku);
  • Predstavitev aktivnosti pred-prijave tehnične pomoči EIB ELENA na področju trajnostne mobilnosti na nivoju celotne Primorske, Rajko Leban direktor GOLEA;
  • Predstavitev aktualnih razpisov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, mag. Uroš Habjan, Ministrstvo za infrastrukturo.

 

11,00 – 12,15 Elektro mobilnost in trajnostni mestni potniški promet

  • Projekt e-MOTICON, program Alpine Space – Predstavitev rezultatov projekta in nadaljnji načrti, Miro Kristan PRC in Boštjan Mljač GOLEA;
  • Projekt Crossmoby, program Interreg SI-IT – Predstavitev aktivnosti na območju Julijskih Alp, Miro Kristan PRC;
  • Predstavitev projekta Enermob on EnrnetMob, RRA Nova Gorica;
  • Nomago – Vizija uresničevanja zelenega transporta in integrirane urbane mobilnosti, Jernej Zajec, direktor poslovnega razvoja Nomago;
  • Pomen in razvoj  e mobilnosti v tranziciji energetike, dr. Dejan Paravan, GEN-I;
  • Predstavitev inovativnih rešitev na področju e mobilnosti, Andrej Pečjak, Inštitut Metron.

 

12,15 – 12,30 Zaključki konference

 

Drugi del: Most na Soči, šotor ob jezeru, petek 7. junija od 13 ure dalje

13,00 – 13,05 uvodni pozdrav podžupana Občine Tolmin g. Tomaža Štenklerja;

13,05 – 13,12 pozdrav poslanke Državnega zbora RS ga. Meire Hot;

13,12 – 13,20 pozdrav podpredsednika Sveta obvodnih krajev pri Turistični zvezi Slovenije g. Iztoka Pipana;

13;20 – 13,27 pozdrav predstavnika Ministrstva za Infrastrukturo mag. Uroša Habjana;

13,27 – 13,35 pozdrav vodje projekta NEKTEO iz Deželne vlade Avstrijske Koroške mag. Christiana Goritschnig;

13,35 – 13,40 pozdrav predsednice Obrtne zbornice Tolmin ga. Anice Kanalec Prešeren;

13,40 – 14,00 predstavitev inovativnih rešitev na področju e mobilnosti

Andrej Pečjak, Inštitut Metron

Dr. Dejan Paravan, GEN – I

Sledi tradicionalno druženje.

Vljudno vabljeni!

Ekipa GOLEA, Turistično društvo Most na Soči in Obrtna zbornica Tolmin.

6. 6. 2019

Avtor

Administrator