Splošno

Ali so delavci javnih komunalnih podjetij lačni manj od drugih?

 

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov delavce v komunalnem gospodarstvu postavlja v neenakopraven položaj, zato delavci in delodajalci zahtevajo spremembe

Ob robu letošnje Komunaliade 2019, 35.srečanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, kjer se vsako leto zbere preko 2.500 komunalnih delavcev, sta GZS-Zbornica komunalnega gospodarstva in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije opozorila na dolgoletno anomalijo na trgu dela, ki delavce, zaposlene v javnih komunalnih podjetjih, postavlja v neenakopraven položaj. Zaradi diskriminatorne zakonodaje so delavci v javnih komunalnih podjetjih letno prikrajšani za 436 € povračila stroškov prehrane med delom v primerjavi z drugimi delavci na primerljivih delovnih mestih. Že vse od leta 2016 si predstavniki delodajalcev in delojemalcev prizadevajo za spremembo zakonodaje, vendar država nima posluha za njihova opozorila, zato bodo v letošnjem letu pričeli z zbiranjem podpisov za pričetek postopka za zakonodajno spremembo.

Celotno sporočilo za javnost je napovezavi. Razlagalno gradivo jetu.

 

Mag. Tajda Pelicon

Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije

Služba za strateško komuniciranje in marketing

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

t:01 5898 136

m:041 397 194

e:tajda.pelicon@gzs.si

w:www.gzs.si

7. 6. 2019

Avtor

Administrator