Splošno

Občina Izola ostaja lastnica zemljišč in omogoča izvedbo evropskega projekta  

 

 

Izola, 11. junij 2019 – V zvezi z včerajšnjim prispevkom v oddaji Dnevnik na RTV Slovenija o projektu centra Odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja v Izoli odločno zavračamo navedbo, da je izolska občina zasebnemu inštitutu zemljišča v Livadah poklonila. Prav tako so zavajajoči podatki glede vrednosti parcel na omenjenem območju in času, v katerem naj bi občinski svet prenesel stavbno pravico iz Univerze na Primorskem na InnoRenew CoE.

Občina Izola nikomur ne poklanja zemljišč in tudi na neprofitni zavod InnoRenew CoE (raziskovalni inštitut) je prenesla le stavbno pravico in ne lastništva, pa še ta pravica je pogojna. Občina Izola je in bo ostala lastnica zemljišča, na katerem pa je omogočila gradnjo objekta izključno za raziskovalno dejavnost.

V kolikor Innorenew CoE projekta ne bi izpeljal natančno tako, kot ga je odobrila in s 15 milijoni evrov podprla Evropska komisija, bi stavbno pravico izgubil.Objekt bi prešel neodplačno v last Občine Izola. Zemljišče, na katerem bo zgrajen, pa je že v lasti Občine Izola.

Občina Izola se je tako učinkovito zavarovala pred možnostmi, da bi raziskovalni inštitut v času trajanja stavbne pravice spremenil svojo dejavnost, da ne bi ustvaril napovedanega števila delovnih mest, da ob tem ne bi uredil parka Parenzana in dogovorjenega števila javnih parkirnih mest na območju univerzitetnega kampusa v Livadah.

Ne drži niti navedba, da naj bi vrednost zemljišča, ki je bila predmet prenosa stavbne pravice z Univerze na Primorskem na zavod Innorenew CoE, znašala 2.600 000 evrov in da gre za zemljišče, veliko 17.000 kvadratnih metrov. Občina Izola je prenesla stavbno pravico na parceli s površino 6100 kvadratnih metrov. Občina Izola te parcele sicer ni in je ne bo prodajala in bo njen lastnik ostala dolgoročno, dejstvo pa je, da znašajo dosežene cene zemljišč za stanovanjske namene na javnih dražbah Občine Izole med 120 in 145 evrov na kvadratni meter, in ne 425 evrov, kot je bila ocenjena vrednost zemljišča v včerajšnjem prispevku.

Ne drži niti trditev, da je Občinski svet Občine Izola v šestih dneh prenesel stavbno pravico z Univerze na Primorskem na Innorenew CoE. Občinski svet je obravnaval prvo informacijo o projektu na 20. redni seji, 6. julija 2017, odločitev o prenosu stavbne pravice pa je bila sprejeta na 23. seji, 24. oktobra 2017.

Dejstvo je, da Občina Izola pred tem prenosom ni bila več imetnica stavbne pravice na teh zemljiščih. Stavbna pravica je za naslednjih 90 let pripadala Univerzi na Primorskem, ki se je tej pravici odpovedala izključno za vzpostavitev centra Odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja.

Občina je s prenosom stavbne pravice poleg izjemne investicije v znanstveno infrastrukturo pridobila še park Parenzane in javna parkirišča ter si zagotovila partnerstvo v projektih raziskovalnega inštituta in Univerze na Primorskem, ki občini prinašajo neposredno korist. Tak primer je bila skupna uspešna prijava projekta na razpis z nazivom Pilotne aktivnosti za zdravo in aktivno staranje, ki je Domu upokojencev Izola zagotovil 200.000 evrov projektnih sredstev, s katerim bodo olajšali življenje starejših in njihovih skrbnikov.

Odločno zavračamo tudi oceno avtorice prispevka, da je odločitev Občine Izola, da podpre raziskovalno dejavnost, sporna. Celoten postopek je bil izpeljan transparentno, demokratično in zakonito, odločitev pa je bila na občinskem svetu sprejeta soglasno.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

12. 6. 2019

Avtor

Administrator