Splošno

Poroštveni zakon za gradnjo 3. razvojne osi v proceduro še pred počitnicami

Velenje, 12. junij 2019 – Včeraj popoldne je v prostorih Občine Prevalje potekal sestanek Koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško (v nadaljevanju koordinacijski odbor) s predstavniki DARS-a in Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije (v nadaljevanju ministrstvo), ki se ga je udeležil tudi podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

DARS je koordinacijski odbor seznanil, da je na celotni trasi 3. razvojne osi, med Velenjem in Slovenj Gradcem, pravnomočno pridobljenih 25 odstotkov zemljišč. Investicijski program za odsek Velenje–Slovenj Gradec bo potrjen še v tem mesecu.

Za odsek Gaberke je dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja izdelana. Za ta del je v pripravi razpis za izvajalca gradbenih del (predvidoma julija 2019). V Podgorju in Škalah postopki glede odkupov in parcelacije tečejo, saj se trudijo, da bi se tudi na teh odsekih gradnja začela še letos. Po zagotovilih odgovornih bo razpis za izvajalca gradbenih del za preostali del trase (celotna je dolga 17 kilometrov) objavljen najkasneje do junija 2020. Prav tako bodo lastniki zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa, pri katerih so že bile opravljene cenitve, v kratkem prejeli zavezujoče ponudbe.

Glede financiranje trase hitre ceste so v teku dogovori med ministrstvoma za infrastrukturo in finance, saj je za gradnjo potreben poroštveni zakon, ki naj bi bil v proceduro v Državni zbor Republike Slovenije vložen še pred parlamentarnimi počitnicami.

Na vprašanje velenjskega podžupana Dermola, kako tečejo dela sedaj na odseku Šentrupert–Velenje, so odgovorni povedali, da je bilo izdano soglasje za pričetek projektiranja odseka. Ocenjujejo, da bo na tem odseku, zaradi postopkov na ustavnem sodišču, prišlo do enoletnega zamika z izvedbo načrtovanih del.

Prav tako je podžupan Peter Dermol predstavnike DARS-a in ministrstva pozval, da bi se sestali na sestanku in skupaj dorekli rešitve glede gradnje hitre ceste na območju priključka Velenje pri deponiji komunalnih odpadkov. Na tem odseku smo projektantom že poslali dopis s predlogi izboljšav s strani Krajevne skupnost Stara vas in Uprave Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

12. 6. 2019

Avtor

Administrator