Splošno

Univerza na Primorskem med 25-imi najboljšimi na lestvici U-Multirank na področju mednarodne usmerjenosti

 

Univerza na Primorskem je vtorek, 4. 6. 2019, prejela pomembno priznanje: na mednarodnem primerjanju univerzU-Multirank 2019si je pridobila naslovGlobal Top 25 performersna področju mednarodne usmerjenosti študijskih programov. Priznanje so zagotovila študijska in raziskovalna področja UP FAMNIT –toso: matematika, računalništvo in informatika ter biologija. Večdimenzionalno lestvico U-Multirank finančno podpira Evropska Komisija z namenom merjenja uspešnosti univerz na različnih področjih – od kakovosti poučevanja in učenja ter rezultatov raziskovalne dejavnosti vse do mednarodne usmerjenosti, uspešnosti pri prenosu znanja in prispevku k regionalnemu razvoju. Omenjeni dosežek tako omogoča univerzi uporabo prejetih znakov kakovosti “U-Multirank International Orientation”, s pomočjo katerih je ustanova še bolj prepoznavna, predvsem na mednarodnem področju.

Multirank je, kot rečeno, ocenil tri področja, ki jih razvija UP FAMNIT:matematiko,računalništvoininformatikoterbiologijo, ki se implementirajo v študijskih programih na dodiplomski in podiplomski ravni. Ravno na teh programih beležimo najvišjo prisotnost vpisanih tujih študentov, ki na UP FAMNIT prihajajo iz več kot 20 držav. Prav tako prihaja iz tujine veliko zaposlenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev (trenutno okoli 20 odstotkov), katerih število se vsako leto še povečuje. Uspeh pri ocenjevanju so UP FAMNIT-u tako prinesli: izvedba študijskih programov v tujem jeziku in posledično večje število tujih študentov (teh je že tretjina vseh redno vpisanih), mednarodni pedagoški in raziskovalni kader, uspešno pridobivanje raziskovalnih projektov in programov, odmevna raziskovalna dejavnost ter izdajanje mednarodno priznanih znanstvenih publikacij in revij.

Letošnje ocenjevanje je pod drobnogled vzelo1711univerziz96državs celega sveta. V sporočilu za javnost so med drugim izpostavili, da navzven odprte univerze, se pravi tiste, ki sodelujejo na mednarodni ravni, dosegajo boljše rezultate od tistih, ki se manj povezujejo, predvsem pa je pri prvih bistveno boljše posredovanje znanja in učinek njihovega raziskovalnega in pedagoškega dela. Veliko bolj so uspešne v sodelovanju z industrijo, pri ustvarjanju novih podjetnih priložnosti in patentiranju idej, tako kot je bolj uspešno njihovo raziskovalno delo. Navsezadnje so tudi študenti veliko bolj zadovoljni s svojo študijsko izkušnjo.

Da se kakovost z odpravo meja le poveča, kaže dejstvo, da je prav najbolj mednarodno področje UP FAMNIT-a, t.j. matematika, odprlo Univerzi na Primorskem vrata na znamenitoŠanghajsko lestvico, na kateri se je leta 2016 uvrstila v skupino univerz med 401-500.Toje za mlado in majhno raziskovalno ustanovo izjemen dosežek, saj se na seznamu 1200 univerz pojavljajo velike univerze in raziskovalne ustanove s celega sveta. Na U-Multiranku 2019 pa je primorska matematika dosegla15. mesto med 185 ocenjenimi univerzami!

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport,Tibor Navracsicsje včeraj povedal: “Najnovejši rezultati U-Multiranka kažejo, da univerze v Evropski Uniji delujejo zelo dobro, sploh če pogledamo na izobraževanje, raziskovanje in zadovoljstvo študentov kot na celoto. Pomembno je, da nam U-Multirank zagotavlja dragocene informacije za bodočeštudente, saj želimo oblikovati evropski izobraževalni prostor, kjer lahko vsi dobijo najboljšo izobrazbo in lahko svobodno študirajo izven svojih meja.

Najnovejši rezultati U-Multiranka ne dajejo le vpogleda v učinkovitost odprtih meja, temveč omogočajo tudi pregledno in podrobno predstavitev univerz, da se lahko dobro obveščeni mladi bolje odločajo o tem, kaj in kje študirati glede nato, kaj je zanje najpomembneje. Univerze bi lahko U-Multirank uporabljale za ugotavljanje svojih prednosti in slabosti ter iskanje načinov za izboljšave.Toomogoča le lestvica, v kateri se ne primerja zgolj raziskovalne dejavnosti posameznih ustanov, ampak se upošteva tudi druge dejavnike in raznolikost visokošolskega sistema.

 

 

 

 

Mirella Baruca

Vodja Službe za podobo Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem | Università del Litorale | University of Primorska

Titov trg 4, 6000 Koper

(+386 5 611 75 43

M+386 40457 510

*mirella.baruca@upr.si

www.upr.si|www.upbudi.si

www.facebook.com/UniversityUP/|www.facebook.com/upbudi/

@univerzaUP

12. 6. 2019

Avtor

Administrator