Splošno

20 LET EDINSTVENEGA ONLINE IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI

V Sloveniji v letošnjem letu obeležujemo 20 let edinstvenega online izobraževanja. Online izobraževanje postaja tudi v Sloveniji vse bolj priljubljen način izobraževanja v visokošolskem prostoru. Kakovostne, praktično naravnane študijske programe s poudarkom na razvoju mehkih kompetenc poleg sodobne tehnologije podpira edinstven DOBIN PEDAGOŠKI MODEL z visoko stopnjo interaktivnosti v trikotniku študent – profesor – online mentor ter s celostno podporo študentom.

 

Za večje zanimanje za online študij v Sloveniji navajajo na DOBI kar nekaj razlogov. Ljudje so vse bolje seznanjeni z online študijem, predvsem s prednostmi, ki jih tovrstno izobraževanje ponuja. Online študij namreč nudi večjo dostopnost, prilagodljivost in individualizacijo študija, poleg tega nove tehnologije močno izboljšujejo kakovost programov in možnosti za interakcijo ter aktiven študijski proces.

Online študij na DOBI temelji na edinstvenem tehnološkem in pedagoškem konceptu. Kot edini v Sloveniji in širši regiji izvajajo namreč študij, ki v celoti poteka online brez fizične prisotnosti med študentom in profesorjem ter se zelo razlikuje od študija na daljavo, ki ga ponujajo nekatere višješolske in visokošolske ustanove v Sloveniji. Model so na DOBI razvili brez državne podpore in finančne pomoči ter ga navkljub takratnim velikim dvomom  tudi uspešno implementirali.

Že od vsega začetka projekta so na DOBI postavljali v ospredje razvoj pedagoškega modela, ki uspešno nadomesti fizični kontakt med profesorjem in študentom. Na področju informacijske podpore so uporabili preverjene obstoječe izobraževalne tehnologije, ki jih uporabljajo na mnogih svetovnih univerzah. Visoko interaktivnost in aktivnost študentov, odlično doseganje učnih izidov in razvoja kompetenc dosegajo s premišljeno celostno podporo študentom, s sodobnimi pedagoškimi pristopi in oblikami preverjanja ter ocenjevanja znanja.

Na DOBI letos ponosno obeležujejo 20 let izvajanja tega edinstvenega online izobraževanja, ki  jih postavlja ob bok modelom online študija, ki veljajo kot najbolj domišljeni in kakovostni v svetovnem merilu.

 

Pomen DOBINEGA modela online izobraževanja za  SLOVENIJO

DOBA tudi po 20 letih ostaja edina ustanova, ki na tak način odgovarja na potrebe posameznikov, odpira in širi izobraževalni prostor ter vnaša v slovenski prostor svetovne trende.

Raziskava o stanju e-izobraževanja v Sloveniji iz leta 2017 kaže, da še vedno le ena tretjina ustanov visokošolskega prostora razpolaga s strategijami o uvajanju IKT v izobraževanje, kar je znatno pod povprečjem drugih evropskih držav. Ocena je, da na tem področju zaostajamo za razvitejšimi državami vsaj 10 let. Slovenija tudi nima izdelanih standardov kakovosti online izobraževanja.

 

Zagotavljanje kakovosti pri online študiju na DOBI

 

DOBA se je v odsotnosti nacionalnih standardov kakovosti za online izobraževanje in ustreznih nacionalnih akreditacijskih možnosti usmerila v mednarodne. S svojim dinamičnim in nenehno razvijajočim se modelom online študija, je DOBA prepričala tudi mednarodne strokovnjake. Kot prva in še vedno edina institucija v Jugovzhodni Evropi, je pridobila mednarodno akreditacijo online študija  EFQUELUNIQUe in EFMD EOCCS, ki se podeljujeta za kakovosten online študij.

Mednarodna akreditacija DOBINEGA modela online študija pomeni veliko priznanje DOBI in nagrajuje njen 20-letni trud pri širjenju online študija v Sloveniji in širši regiji.

Online študij na DOBI v 20 letih v številkah

                                                                                                                                       

·         Prvo leto se je v online programe vpisalo 30 študentov.
·         Danes študira letno preko 1500 študentov na DOBA Fakulteti in Doba Višji strokovni šoli.
·         7.102 diplomantov online študija.

·         13 online študijskih programov

·         Študentje delajo in študirajo iz 46 držav sveta.
·         Pri izvajanju programov sodeluje preko 110 profesorjev.
·         Za pedagoško podporo profesorjem skrbi 12 strokovnih sodelavcev DOBE.
·         Za motivacijo in spremljanje aktivnosti študentov skrbi 98 online mentorjev.
·         83 % študentov je zaposlenih.
·         Kar 65 % je žensk.
·         Povprečna starost online študentov je 29 let.
·         Največ študentov prihaja iz osrednjeslovenske regije, sledi primorska regija.
·         Zadovoljstvo študentov s pridobljenim znanjem in kompetencami je visok – 6,5 na sedemstopenjski lestvici.
·         98 % diplomantov online študija bi se za online študij odločilo še enkrat.
·         64 % diplomantov šest mesecev po diplomi napreduje v karieri.
·         Prehodnost v višji letnik: 82 %.
·         2 mednarodni akreditaciji.

Podatki o DOBI

DOBA je bila ustanovljena leta 1990 in je največja zasebna izobraževalna ustanova Sloveniji. Odlični študijski rezultati, uspešnost diplomantov, družbena odgovornost, razvojno in raziskovalno delo, prvovrstno znanje, uporaba inovativnih pedagoških pristopov, online študij ter internacionalizacija DOBO danes uvrščajo med najambicioznejše izobraževalne ustanove v Sloveniji. Zaposluje 36 delavcev,  sodeluje  s preko 230 zunanjih sodelavcev, predvsem predavateljev in visokošolskih profesorjev.

DOBA združuje fakulteto s štirimi dodiplomskimi visokošolskimi strokovnimi programi in štirimi magistrskimi programi ter enim doktorskim programom, višjo strokovno šolo s sedmimi višješolskimi programi, jezikovni center, Središče za samostojno učenje in Borzo znanja.

Na osnovi ugotovljenih potreb na DOBI izvajajo programe, ki pomenijo za podjetja novo vrednost za delovanje na konkurenčnem trgu, študentom pa omogočajo novo kariero.

 

Za vsa vprašanja je na voljo Dina Potočnik, vodja prodaje, na telefonski številki 02 228 38 90 ali e-mailu dina.potocnik@doba.si.

Lep dan.

Jasna Dominko Baloh
DIREKTORICA | DIRECTOR
T +386 (0)2 228 38 60

13. 6. 2019

Avtor

Administrator