Izobraževanje

Pozor, razpis za štipendije je objavljen!

Koper, 12. junij 2019 – Štipendijski sklad Univerze na Primorskem je v tem tednu razpisal poziv za vse, ki bi želeli pridobiti štipendijo. Izbrani štipendisti bodo denarna sredstva prejeli v novem študijskem letu 2019/2020. Pogoj za pridobitev štipendije je, med drugim, vpis v 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP v prihodnjem študijskem letu. 

Štipendijski Sklad UP, ki deluje od leta 2008 dalje, je unikum v slovenskem visokošolskem prostoru, saj je Univerza na Primorskem edina, ki ima svoj tovrstni sklad. Vanj prispevajo sredstva vlagatelji sklada, ki si, glede na dogovor, lahko obetajo najboljše študente. To so univerzitetne članice, delodajalske in druge organizacije ter donatorji. Štipendije so tako namenjene nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj po zaključku študija. Do sedaj je UP podelila že 403 štipendije.

Tako letos že enajsto leto zapored UP razpisuje poziv, s katerim vabi vse kandidate ali študente, ki bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje Univerze na Primorskem, da se prijavijo in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

O merilih za izbor in drugih podrobnostih si lahko preberete na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem, ki je tudi skrbnik sklada in vam bo v pomoč pri prijavi na razpis prek naslednjih kontaktov:

tel: 05/ 611 76 36 ali 05/ 611 76 33, e-naslov: kariernicenter@upr.si.

Rok prijave je 10. oktober.

Besedilo razpisa, obrazci za prijavo in druge informacije so na voljo na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem: VEČ >>

Public call to obtain scholarships from the Scholarship Fund of the UP for the academic year 2019/2020

The University of Primorska invites all candidates or students which will be enrolled in 1 st, 2nd or 3 rd level of study programs at University of Primorska in academic year of 2019/2020 to apply at this public call and express interest in joining the Fund.

Sign up until October 10, 2019 and increase your study opportunities!

For help with registration we are available at the Career Center of the University of Primorska.

Contact: phone: 05/ 611 76 36 or 05/ 611 76 33, e-mail: kariernicenter@upr.si 

More infoHERE >>

13. 6. 2019

Avtor

Administrator