Splošno

Velenje del Združenja Poti reformacije

Foto: MOV

Velenje, 13. junij 2019 – V petek, 7. junija, je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol slavnostno odprl slovenski del evropske kulturne poti – Združenje Poti reformacije (Routes of Reformation – RoR). Z odprtjem smo zaključili triletni projekt European Cultural Route of Reformation (ECRR –  Evropska kulturna pot reformacije), ki je sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. Dogodek je bil izveden na eni izmed točk reformacije, pri cerkvi sv. Andreja. Ob tej priložnosti smo odkrili kopijo nagrobnika protestantke Rosine Rambschüssl. Nagrobnik nadomešča original, ki smo ga zaradi zaščite pred zunanjimi vplivi že pred leti prestavili v Muzej Velenje.

Združenje Poti reformacije je bilo ustanovljeno oktobra 2018 z zasedanjem ustanovne skupščine v Velenju. Maja 2019 pa smo uspeli pridobiti potrditev poti s strani Sveta Evrope. Združenje Poti reformacije sestavlja več različnih članov (javne institucije, cerkve, združenja, fizične osebe), ki z vplačilom članarine omogočajo upravljanje in promocijo tega združenja. Združenje predstavlja omrežje več točk po celotni Srednji Evropi in se pomembno navezujejo na čas reformacije. V Velenju smo identificirali 4 točke: Velenjski grad, cerkev sv. Andreja, cerkev sv. Marije in Hiša mineralov, ki predstavlja približno lokacijo prve osnovne šole v Velenju. Obiščete lahko še 6 identificiranih točk na območju Murske Sobote in okolice ter tudi točke, ki se nahajajo v drugih šestih državah Srednje Evrope (Nemčija, Avstrija, Poljska, Češka, Madžarska in Italija).

V sklopu projekta je bil postavljen info kiosk na Velenjskem gradu, kjer lahko najdete več informacij o projektu in združenju. Tako smo vzpostavili informacijsko točko projekta in združenja. Oblikovali in izdali smo tudi publikacijo z naslovom Po poti reformacije na Slovenskem, ki jo bomo v naslednjih dneh dostavili v vse šolske knjižnice na območju Mestne občine Velenje.

Pošiljamo fotografijo z odprtja poti v Šaleku.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

13. 6. 2019

Avtor

Administrator