Splošno

GEFCO objavil poročilo o družbeni odgovornosti

Poročilo o družbeni odgovornosti Skupine GEFCO za leto 2018

GEFCO krepi svoj pristop k družbeni odgovornosti in pospešuje njeno izvajanje

Že sedmo leto zapored podjetje GEFCO, vodilno podjetje na področju kompleksnih rešitev v dobavni verigi in evropski vodilni proizvajalec v avtomobilski logistiki, poudarja svojo zavezanost k družbeni odgovornosti, ki je ključni dejavnik trajnostne rasti. Skupina je v letu 2018 nadaljevala z izboljševanjem dosežkov v trajnostnem razvoju, hkrati pa dodatno okrepila svoje znanje in zrelost v vseh vidikih svojih dejavnosti. Poleg tega ostaja GEFCO v iskanju učinkovitejših in okolju prijaznejših rešitev zavezan inovacijam in zvest sloganu “Partnerji, neomejeno”, s katerim odraža pripravljenost za sodelovanje z vsemi deležniki.

Okrepljen okvir družbene odgovornosti

8b5a763c-d7d6-4223-a93a-882d313c9b93.jpg

Od leta 2009 in podpisom Globalnega dogovora Združenih narodov GEFCO ostaja zvest zavezam delovanja po previdnostnem načelu za okoljska tveganja, spodbujanju razvoja okolju prijaznih tehnologij in zagotavljanju varstva človekovih pravic in pravic delavcev ter boju proti korupciji. Etični kodeks zagotavlja, da vsi zaposleni upoštevajo te smernice, medtem ko Odbor za etiko zagotavlja, da se delovanje ustrezno nadzoruje in izvaja vsakodnevno.
Stéphane Milhet, izvršni podpredsednik za človeške vire in družbeno odgovornost v GEFCU: “GEFCO ima kot organizacija velik vpliv na naše partnerje, zaposlene in okolje. Pomagamo razvoju skupnosti, krepimo lokalno gospodarstvo in ustvarjamo pozitivno razliko po vsem svetu”.

Izboljšana okoljska učinkovitost

• Optimiziran, čistejši in vse bolj povezan promet

GEFCO je že drugo leto zapored, na račun posebnih ukrepov izvedenih v letu 2018, dosegel 2-odstotno zmanjšanje emisij ogljika, ustvarjenih s transportom. Rezultat je v skladu z zastavljenimi cilji in dosežen z optimizacijo prometnih tokov, izboljšanjem voznega parka in spodbujanjem multimodalnih rešitev, ki ponujajo konkretne alternative cestnemu prometu. Inovacije so ključni nosilec razvoja novih tehnologij. Proučujejo se tudi druge inovativne rešitve, kot so elektrifikacija vozil ali povezani prevoz. V Španiji in na Češkem je GEFCO začel z izvajanjem storitev za tovornjake z dvema prikolicama (double-trailer) dolžine med 25 in 30 metri. Te konfiguracije povečujejo nakladalno zmogljivost in produktivnost ter tako zmanjšujejo število tovornjakov na cesti in posledično tudi vrednosti CO2.

• Energetsko učinkovite operacije

GEFCO, s 300 lokacijami po vsem svetu, zagotavlja, da se njihov vpliv na okolje in okolico zmanjšuje z ambicioznimi cilji za zmanjšanje porabe energije in uporabe odlagališč, hkrati pa povečuje recikliranje in energetsko predelavo. V letu 2018 je bilo 69 % odpadkov Skupine predelanih ali recikliranih, dodatno pa je 59 poslovnih področij pridobilo certifikat ISO 14001.

• Izvedba družbene odgovornosti, ki sta jo certificirala EcoVadis in CDP

dcb2e964-8ad2-48e6-b318-179552ae0c61.jpg

Leta 2018 je podjetje prejelo zlato priznanje podjetja EcoVadis. Njihovo certificiranje odraža visoko stopnjo uspešnosti na štirih področjih, ki jih spremljajo: upravljanje vplivov na okolje, prakse kadrov, etika in poklicno ravnanje ter nabavna politika. V letu 2018 je GEFCO dobil dvetočki več kot v letu 2016 in dosegel 64 točk od možnih 100.

Skupina se tako ponovno uvršča med 5 % podjetij glede družbene odgovornosti, od 30.000, ki jih je podjetje EcoVadis ocenjevalo po vsem svetu. GEFCO je pridobil tudi oceno „B“ pri vprašalniku organizacije CDP (prej Carbon Disclosure Project) o podnebnih spremembah. CDP upravlja globalni sistem za razkritje informacij, ki podjetjem, mestom, državam in regijam omogočajo merjenje in obvladovanje vplivov na okolje. Organizacija podeljuje ocene od A do D. Pridobljena  bonitetna ocena uvršča GEFCO v sam vrh v svoji panogi.

• Partnerski pristop k družbeni odgovornosti

Da bi dosegli najvišje standarde odgovornosti, zavezani svoji kulturi »Partnerji, neomejeno«, v GEFCU vsakodnevno sodelujejo s svojimi partnerji, strankami in drugimi deležniki. Konec leta 2018 je 1.788 izvajalcev cestnega prevoza podpisalo Listino odgovorne nabave (RPC) Skupine GEFCO, kar predstavlja 76 % porabe na rednih cestnih povezav.

Inovacije, skupna vrednota

GEFCO deluje v hitro spreminjajočem se okolju, kjer nove tehnologije spreminjajo proizvodne procese in potrošniške trende. Preoblikovanje teh izzivov v priložnosti zahteva inovativen pristop. GEFCO je s spodbujanjem inovacij na vseh ravneh organizacije zagotovil, da so danes inovacije v samem središču strategije podjetja. Njen cilj je predstaviti prihodnost dobavne verige skozi visoko dodano vrednost učinkovitih in trajnostnih rešitev za kupce.

Ker je GEFCO prepričan, da so zaposleni njegova največja prednost, je leta 2018 Skupina ustanovila GEFCO Innovation Factory, ki vsakemu zaposlenemu daje moč, da izumlja in raziskuje inovativne ideje ter njihov potencial razvije v rešitve, ki so v podporo rasti poslovanja. Istočasno je GEFCO začel sodelovanje s svetovnim start-up pospeševalnikom Techstars, kar mu omogoča skupini dostop do edinstvenega inovacijskega ekosistema in širokega izbora inovativnih in trajnostnih rešitev.

6e9929fe-ed35-4d25-aeb7-5e6fcfe9bff7.jpg

Celotno poročilo o družbeni odgovornosti najdete tukaj: https://www.gefco.net/en/about-us/csr/

SKUPINA GEFCO

V Skupini GEFCO verjamemo, da je dolgotrajno sodelovanje s partnerji ključnega pomena za skupno rast. Na podlagi 69 let strokovnega znanja načrtujemo in uvajamo pametne in prilagodljive rešitve za dobaviteljske verige v več kot 10 industrijskih sektorjih. Danes je Skupina GEFCO vodilno evropsko podjetje na področju avtomobilske logistike in med top 10 globalnimi partnerji v multimodalnih rešitvah dobaviteljske verige. Skupina je prisotna v 47 državah, vključuje več kot 300 destinacij v svoji mreži in zaposluje 13.000 ljudi po vsem svetu. Skupina GEFCO je leta 2017 ustvarila 4.4 milijarde EUR prihodkov.(www.gefco.si).

PRENESI PRIPONKO

STIKI ZA MEDIJE
Tomaž Mihelin Ritlop
SPEM Komunikacije za GEFCO
T: 02 228 44 34; M: 041 737 087
tomaz.ritlop@spem.si
Mag. Vasja Košuta
GEFCO, sales and markering manager
Suspendisse lectus
T: 05 66 38 781; M: 051 62 14 04
vasja.kosuta@gefco.net
Elena Slobodian
GEFCO, M&C Coordinator
Central Europe – Balkans – Middle East
T: +40 (21) 300 88 86; M:+40 (0)745 51 90 17
olena.slobodyan@gefco.net
14. 6. 2019

Avtor

Administrator