Splošno

Predstavniki vlade in gospodarstva so podpisali sporazum za uresničitev cilja 6 Agende 2030 za trajnostni razvoj ZN

Foto: BWF

Bled, 13. junij 2019 – V sklopu Blejskega vodnega festivala so predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s predstavniki podjetij Pivovarna Laško Union, Petrol, Steklarna Hrastnik, Park Škocjanske jame, Turizem Bled in zavodom Blejski vodni festival podpisali sporazum za doseganje cilja 6 Agende 2030 Združenih narodov.

Ob Blejskem jezeru se je danes že četrto leto zapored pričel Blejski vodni festival, ki povezuje stroko, gospodarstvo in vlade na temo vode in trajnostnega upravljanja za vodnimi viri. Hkrati je Blejski vodni festival tudi vodilna platforma v regiji za vodne inovacije. V sklopu festivala so danes predstavniki vlade in gospodarstva podpisali sporazum za uresničitev cilja 6 Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki je bila soglasno sprejeta na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju 25. septembra 2015. Vlada Republike Slovenije je proces načrtovanja doseganja in spremljanja napredka uresničevanja teh ciljev tesno vezala na pripravo Strategije razvoja Slovenije do 2030. Prve rezultate uresničevanja Agende 2030 je Slovenija že predstavila leta 2017 na političnem forumu za trajnostni razvoj v New Yorku in s svojim pristopom ter primeri dobrih praks predstavlja pozitiven zgled v svetu.

“Za hitrejše, učinkovitejše in doslednejše izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja je ključna vloga zasebnega sektorja in dialog s civilno družbo. Mednarodna neprofitna organizacija Blejski vodni festival si prizadeva za čim prejšnje doseganje cilja 6 Agende 2030 in je zato tudi pobudnik tega sporazuma, ki povezuje slovenski gospodarski in javni sektor,” je povedal Marko Gajić, predstavnik Blejskega vodnega festivala.

Današnji podpisani sporazum je vezan na cilj 6, ki zahteva, da se vsem zagotovi dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Vsi podpisniki se zavedajo pomembnosti uresničevanja tega cilja, zato je trajnostni razvoj del politike podjetja in je podprt z ustreznimi dokumenti, ki zagotavljajo identifikacijo ter njihovo operativno izvajanje v poslovnih procesih. O tem cilju podjetja tudi ozaveščajo zaposlene in spodbujajo k uresničevanju vse člene v svoji vrednostni verigi ter ostale zasebne in javne deležnike, s katerimi iščejo skupne rešitve ter sodelovanja z namenom učinkovitejšega uresničevanja cilja 6.

Marko Maver, državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor je pozdravil iniciativo in podpis sporazuma ter poudaril, da se pomena pitne vode in varovanja vodnih virov moramo zavedati vsi, ne samo posamezniki, temveč tudi gospodarstvo, ki je velik porabnik vode. “To je dodana vrednost tega sporazuma in veseli smo, da smo vodilni v svetu s takim sporazumom,” je še dodal.

Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, je bo podpisu sporazuma povedala: “Voda predstavlja kar 95 odstotkov piva in je ključna surovina naših visoko kakovostnih izdelkov. V Pivovarni Laško Union smo zato znotraj trajnostne strategije “Varimo boljši svet” varovanje vode in vodnih virov opredelili kot eno od šestih ključnih področij, v okviru katerih prispevamo k uresničitvi trajnostnih razvojnih ciljev OZN. Oblikovali smo konkretne ukrepe in cilje samoregulacije, kot del družbe Heineken pa uresničujemo marca letos predstavljeno vizijo za vodo do leta 2030. Pod okriljem te se usmerjamo na celoten vodni krog, saj si prizadevamo za odgovorno upravljanje z vodo, njeno učinkovito rabo in uporabo. S posodabljanjem tehnologije in optimizacijo porabe vode za proizvodnjo vsakega litra piva konstantno zmanjšujemo. V zadnjih letih tudi do 60 odstotkov. V Pivovarni Laško na primer odpadno tehnološko vodo tudi očistimo na lastni čistilni napravi, kjer v procesu anaerobne obdelave pridobivamo bioplin, ki ga uporabljamo kot alternativni energent zemeljskemu plinu v energetskih procesih.”

Podpisnik sporazuma je tudi podjetje Petrol. Odločitev pristopa k sporazumu je razložil Jože Torkar, direktor energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju: “Eden izmed pomembnih delov Petrola so energetski sistemi, na področju katerih danes preko 500 zaposlenih ustvarja že več kot 25 odstotkov dodane vrednosti celotnega poslovanja družbe. Delujemo regionalno na področju JV Evrope. Naša glavna strategija je pomagati transformirati regijo v nizkoogljično družbo. Izvajamo projekte učinkovite rabe energije in vode, ukvarjamo se tudi z vodnim krogom in proizvajamo energijo iz obnovljivih virov. Podpiramo vse iniciative, ki se dogajajo na to temo, sodelujemo in soustvarjamo tovrstne projekte, saj želimo aktivno premikati stvari naprej v regiji.”

“K sporazumu smo pristopili, ker je za naše podjetje trajnostni razvoj eden od strateških smernic poslovanja,” je povedala Maja Lapajne, direktorica marketinga v Steklarni Hrastnik in nadaljevala: “Eden od pomembnih ukrepov in vlaganj, ki jih izvajamo, je tudi zmanjšanje porabe vode. V zadnjih letih smo uspeli zmanjšati porabo vode za polovico na tono proizvoda, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Pred nami je močno investicijsko obdobje v digitalizacijo in avtomatizacijo s ciljem zmanjšanja vplivov na okolje in izboljšanja kakovosti delovnih mest.”

Podpisnica sporazuma v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila državna sekretarka Eva Štravs Podlogar: “Podpisniki sporazuma smo bili res raznoliki – od predstavnikov vlade, do lokalne turistične organizacije in predstavnikov velikih podjetij. In to je tista dodana vrednost pri zavedanju kako pomembna za državo je dobra in zdrava pitna voda. Smo edina država, ki smo pravico do pitne vode zapisali v ustavo. In če se dotaknem še turizma, naj povem, da sta pretekli dve leti minili kot tema turizma zdrave vode. Vedno več hotelov tudi vlaga v energetsko obnovo s ciljem zmanjšanja porabe vode in ohranjanje njene neoporečnosti. To komunicirajo tudi s svojimi gosti in jih spodbujajo k pitju vode iz pipe. Pozitivnih učinkov je veliko in so razpršeni na različnih področjih. Zavedati se moramo, da moramo to obdržati za naše zanamce.”

Odločitev pristopa k sporazumu je razložil tudi Stojan Ščuka, direktor Parka Škocjanske jame: “Gre za vsesplošno dobro in kot upravljavci z območjem, kjer imamo naravno vrednoto, ki je vpisana na svetovni seznam naravne in kulturne dediščine, je to tudi naše poslanstvo. V preteklem obdobju smo veliko vlagali v infrastrukturo in zdaj je čas, da naredimo nekaj za ohranjanje narave kar pa je zanesljivo vezano tudi na čiste vode.”

Podobnega menja o podpisu sporazuma je bil tudi Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled: “Sporazum je treba podpisati, ker je tako prav in je treba vodo čuvati. Če na Bledu ne bi imeli te vode z vsemi dodanimi elementi, ne bi bili to, kar smo. Vsak kamenček, ki ga dodamo v ta mozaik, je to en korak naprej.”

Dodane informacije:

Renata Lovrak, Blejski vodni festival

E: press@bledwf.com

T: 041 34 34 34

14. 6. 2019

Avtor

Administrator