Splošno

V Velenju smo v teh dneh s posebnimi zarisi pridobili nekaj novih kolesarskih površin

Foto: MOV

Velenje, 14. junij 2019 – V Velenju lahko te dni opazite kar nekaj novih kolesarskih površin v obliki kolesarskega pasu na cestišču. Na takšen način smo kolesarske površine pridobili na Aškerčevi in Stanetovi cesti ter v Šaleku. Za ureditev pomožnega kolesarskega pasu je bilo potrebno spremeniti tudi prometni režim na cesti.

Ceste nimajo več ločilne prekinjene črte, ki ločuje vozna pasova. To je posledica ureditve dveh pomožnih kolesarskih pasov širine 1,25 metra. Kljub takšni označitvi pa lahko vozniki motornih vozil pri izogibanju nasproti vozečim vozilom vseeno uporabijo površino namenjeno kolesarjem, saj jim to dopušča robna prekinjena črta, ki omejuje pomožni kolesarski pas. Zarisi še niso v celoti končani, saj je potrebno zarisati še piktograme kolesarjev na rdečo podlago.

Verjamemo, da je to novost, ki jo večina občank in občanov ne pozna, pomeni pa odlično rešitev in se bomo na nov režim vožnje na teh območjih zagotovo hitro navadili. Pomembno pa je, da se čimprej seznanimo s pravili vožnje. Motorna vozila se morajo voziti ob desnem robu vozišča, kar pomeni, da se vozite tudi po kolesarskem pasu. Ni pa pravilno, da vozimo po sredini cestišča, torej med označenima kolesarskima pasovoma. Vožnja poteka enako kot prej, le da moramo upoštevati, da gre za kolesarski pas na vozišču in da imajo kolesarji prednost!

Za načrtovanje kolesarskih površin imamo sprejet Pravilnik o kolesarskih površinah (http://tiny.cc/8iv57y). 8. člen Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18), ki pravi, da je souporaba prometnega pasu je dopustna v primeru, ko prostorske omejitve ne omogočajo izvedbe drugačne vrste kolesarske površine, da je lahko souporaba prometnega pasu na eno ali dvosmernih cestah in tudi, da lahko na enosmernih cestah poteka promet kolesarjev po istem prometnem pasu kot promet motornih vozil, v nasprotni smeri pa po označenem kolesarskem pasu ali označenem delu vozišča.

Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo nov prometni režim in da vozijo strpno in v skladu s prometnimi predpisi.

 

Pošiljamo fotografijo ureditve na Aškerčevi cesti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

T: 03 8961 546

14. 6. 2019

Avtor

Administrator