Splošno

Jutri 5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 17. junij 2019 – Jutri, v torek, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 5. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
 4. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019
 5. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018
 6. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
 7. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
 8. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
 11. Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
 12. Osnutek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
 13. Osnutek Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
 14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup
 15. Letno poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2018
 16. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2018
 17. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2018
 18. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2018
 19. Poročilo o delovanju javnega zavoda Muzej Velenje v letu 2018
 20. Letno poročilo Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 2018
 21. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2018
 22. Onesnaževala v zraku – rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2018

 

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

17. 6. 2019

Avtor

Administrator