Splošno

Na Bledu so podelili mednarodne nagrade za inovativne projekte na temo vode

 

Fotografije: Marcel Jereb

 

Bled, 15. junij  2019 –  V sklopu Blejskega vodnega festivala so včeraj zvečer na zaključni prireditvi podelili mednarodne nagrade za inovativne projekte na temo vode.

 

Blejski vodni festival (Bled Water Festival, BWF) povezuje stroko, gospodarstvo in vlade na temo vode in trajnostnega upravljanja z vodnimi viri ter je vodilna platforma v regiji za vodne inovacije. Cilj Blejskega vodnega festivala je ozaveščanje o pomembnosti čiste pitne vode in trajnostnega upravljanja z njo, kar ob deljenju dobre prakse in inovativnih rešitev spodbuja tudi z vsakoletno  podelitvijo mednarodnih nagrad. Mednarodne nagrade razpisuje in podeljuje v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvom za zaščito okolja in energetiko Republike hrvaške, v Srbiji ima podporo Ministrstva za kmetijstvo in zaščito okolja, letos pa se je kot partner pridružila še Slovaška in sicer Ministrstvo za okolje in Slovaška okoljska agencija.

 

Blejski vodni festival poteka v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS. »Voda je ključna dobrina za življenje in zavedanje o trajnostnem upravljanju z njo izjemno pomembno, kar podpira tudi Ministrstvom za okolje in prostor RS kot soorganizator Blejskega vodnega festivala,« je ob podelitvi nagrad povedal Marko Maver, državni sekretar.

 

Podeljene so bile naslednje mednarodne nagrade:

 

Kategorija Odgovorno do vode korporativna nagrada za mikro podjetja je nagrado prejelo podjetje Zero carbon za projekt myWater ATM. Vzpostavili so tehnološki postopek s katerim pridobijo vodo odlične kakovosti iz zraka, ki si jo lahko uporabniki natočijo na avtomatu v svoje steklenice oziroma plastenke za večkratno uporabo. Posledično se tako zmanjšuje onesnaževanje s plastenkami za enkratno uporabo.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled in Robert Slavec, myWater ATM

 

Kategorija Odgovorno do vode korporativna nagrada za srednja podjetja je nagrado prejelo podjetje Mariborski vodovod za Inovativni zvočni projekt. Projekt vključevanje populacijo z zmanjšano sposobnostjo vida v odgovorno ravnanje z vodnimi viri. S posredovanjem pomembnih informacij o lokacija vodnih virov v sistemu javnega vodovoda, vključno s kakovostjo vode, v zvočni obliki je pomemben korak pri vključevanju širšega kroga uporabnikov, tudi tistih, ki imajo težave z vidom, za odgovorno upravljanje z porečji.

Fotografija: Podeljevalec nagrade prof. dr. Mihael Jožef Toman iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda

 

Kategorija Odgovorno do vode korporativna nagrada za nacionalni projekt je nagrado prejelo Hortikulturno društvo Maribor za projekt Tveganje za sušo v Podonavju. Gre za inovativen pristop povezovanja uporabnikov vodnih virov in pristojnih državnih ustanov (ARSO) ter mednarodnih organizacij (ICPDR In ICSRB) za zmanjševanje škod ob sušah v porečjih tako na lokalni, državni in čezmejni ravni. Je konkreten ukrep prilagajanja na podnebne spremembe, ki je pomemben za vse pridelovalce hrane in druge uporabnike vodnih virov in za izvajanje projekta ne potrebujemo novih sredstev, zakonodaje ali novih institucij.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Marko Maver, državni sekretar Ministrstvo za okolje in prostor RS in prejemnik

 

Kategorija Odgovorno do vode korporativna nagrada za individualni projekt je nagrado prejel Jure Pirc za projekt Cryptowater.si – voda na Blockchainu. Projekt omogoča natančnejšo identifikacijo geografske lokacije vodnega vira ter kakovost le tega ob različnih hidroloških situacijah. Pristop je obetaven, ker nadgrajuje obstoječe standardizirane pristope označevanja in uporabnike seznanja z natančno lokacijo vodnega vira ter njegovo kakovostjo. To je pomembno za učinkovit  nadzor vodnega vira in odgovorno ravnanje v porečju.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Jože Torkar, direktor energetskih rešitev, Petrol in prejemnik

 

Podeljena je bila tudi nagrada za najbolj drzen projekt, ki jo je prejel Pascal Rösler iz Nemčije za projekt 2467 km – Potovanje do Črnega morja. Pascal  Rösler je po rekah Isar in Donava na supu preveslal iz Münchna do Črnega morja v Romuniji: 2467 km, 63 dni, 360 ur na supu in 600.000 zavesljajev za ozaveščanje o vse večjem onesnaževanju vode in rek v svetu.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Richar Müller, Slovaška okoljska agencija in prejemnik

 

Nagrado za najboljšo podvodno čistilno akcijo, ki je potekala v letu 2018, si je prislužilo DPA Vivera Ljubljana za čistilno akcijo reke Ljubljanice.

Fotografija: Podeljevalec nagrade doc. dr. Mitja Slavinec, predsednik Potapljaške zveze Slovenije in predstavnica DPA Vivera

 

V sklopu Blejskega vodnega festivala so letos prvič v Sloveniji gostili vodnega someljeja. Haneul Kim, certificiran vodni somelje iz Južne Koreje, je v četrtek popoldan (13. junija) vodil degustacijo vode, na kateri se je šest vzorcev tako izvirskih kot vod iz vodovoda potegovalo za nagrado Najbolj okusna voda v Sloveniji. Po strokovni oceni vodnega someljeja je bila najbolj okusna voda iz izvira ob cesti Podlebelca.

Fotografija: Podeljevalec nagrade Hanuel Kim, vodni somelje iz Južen Koreje in prejemnika

 

V sklopu zaključne podelitve je bil podpisan tudi sporazum med Korejskim mednarodnim združenjem someljejev in Blejskim vodnim festivalom, ki bosta delovala s ciljem povišanja ozaveščenosti javnosti o programu vodnega someljeja.

 

In ker dober glas seže tudi v deveto vas, tudi Blejski vodni festival pridobiva na mednarodni veljavi. Koncept Blejskega vodnega festivala bo do Južnoafriške republike ponesla organizacija Amanzi for life (water for life), ki skrbi za ozaveščanje otrok o pomeni vode za življenje.

 

Festival je z nagovorom prisotnih zaključil predsednik Blejskega vodnega festivala Rade Šerbedžija.

 

 

 

 

 

Dodane informacije:

Renata Lovrak, Blejski vodni festival

E: press@bledwf.com

T: 041 34 34 34

 

 

 

17. 6. 2019

Avtor

Administrator