Splošno

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

 

Izola, 17. junij 2019 – Občina Izola skupaj z občinskim komunalnim podjetjem izvaja investicijsko vzdrževalna dela na polovici cestišča Kajuhove ulice in na glavni cesti, ki vodi v Cetore. Obenem poteka preureditev križišča v San Simonu, kjer bo spremenjen potek prednostne ceste.

Na polovici cestišča Kajuhove ulice iz smeri Izole proti Kortam Komunala Izola izvaja sanacijo polovice cestišča zaradi poškodb na cestišču. Z deli so začeli danes, predviden zaključek pa je do konca tedna. V tem času bo delna zapore ceste, zato voznike prosimo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.Vrednost investicije je dobrih 24.000 evrov proračunskih sredstev.

Prav tako so danes stekla dela za preureditev poteka prednostne ceste v San Simonu med Morovo in neimenovano ulico. S ciljem boljše pretočnosti prometa in posledično večje varnosti bo voznik, ki bo pripeljal z Morove ulice in bo nadaljeval pot proti krožišču v San Simonu potoval po prednostni cesti. Po novi ureditvi pa bodo vozila, ki bodo prihajala iz smeri kopališča proti krožišču San Simonu na neprednostni cesti. Dokler se vozniki ne privadijo na omenjene spremembe bodo pristojne službe območje opremile z dodatno prometno signalizacijo, ki bo opozarjala na spremembe prometnega režima. Vrednost del, ki bodo zaključena predvidoma do konca tedna je dobrih 5.500 evrov.

V zaledju pa vzdrževalna dela potekajo na glavni cesti proti Cetoram, na kateri se ureja odvodnjavanje. Vrednost investicije, ki bo potekala v dveh fazah je 77.000 evrov. Skoraj 20.000 evrov bo namenjenih za prvo fazo, ki vključuje ureditev odvodnjavanja, preostanek pa za drugo fazo, ki se bo odvila predvidoma konec letošnjega leta in vključuje preplastitev dela dostopne ceste do vasi Cetore.

Lep popoldan vam želim,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T: +386 5 66 00 138

M: +386 41 288 703

E: martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W: www.izola.si

18. 6. 2019

Avtor

Administrator