Finance

BANKA SLOVENIJE

Spoštovani,

danes je izšla publikacija Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2019.

Iz vsebine: Finančni sistem v Sloveniji je v lanskem letu in v prvem četrtletju letošnjega leta ostal stabilen, vendar se tveganja za njegovo stabilnost povečujejo. Tveganja, ki izhajajo iz trga nepremičnin, ostajajo povečana, saj je rast cen stanovanjskih nepremičnin že dlje časa visoka. Znatno so se povečala tudi makroekonomska tveganja, predvsem zaradi nižje svetovne gospodarske rasti in okrepljene negotovosti v mednarodnem okolju. Ob predvidenem umirjanju gospodarske aktivnosti bo ključni izziv za bančni sistem doseganje stabilnega prihodka v razmerah nizkih obrestnih mer; ta pa je pogoj za ohranjanje odpornosti bančnega sistema zlasti v primeru znatnejšega poslabšanja razmer. To so ključne ugotovitve Poročila o finančni stabilnosti, v katerem predstavljamo tudi makrobonitetne instrumente Banke Slovenije, ki prispevajo k povečevanju odpornosti bank in zmanjševanju sistemskih tveganj.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

20. 6. 2019

Avtor

Administrator