Finance

Publikacija – Ekonomski bilten ECB

Spoštovani,

danes je izšla publikacija Ekonomski bilten ECB.

Iz vsebine: Svet ECB je na seji o denarni politiki 6. junija na podlagi temeljite ocene gospodarskih in inflacijskih obetov v evroobmočju ter ob upoštevanju najnovejših makroekonomskih projekcij sprejel vrsto sklepov o denarni politiki, ki naj bi podpirali približevanje inflacije na raven pod 2%, a blizu te meje. Čeprav so bili podatki za prvo četrtletje nekoliko boljši, kot je bilo pričakovano, pa sodeč po najnovejših informacijah zaviralni dejavniki iz svetovnega gospodarstva še vedno negativno vplivajo na gospodarske obete v evroobmočju. Dolgotrajne negotovosti, ki so povezane z geopolitičnimi dejavniki, vse večjo grožnjo protekcionizma in ranljivostmi v nastajajočih tržnih gospodarstvih, vse bolj načenjajo gospodarsko klimo. Po drugi strani nadaljnja rast zaposlenosti in zviševanje plač še naprej podpirata odpornost gospodarstva v euroobmočju ter prispevata k postopnemu naraščanju inflacijskih pritiskov. V takšnih splošnih razmerah je Svet ECB sklenil, da pusti ključne obrestne mere ECB nespremenjene ter da prilagodi prihodnjo usmeritev glede njihove ravni, pri čemer je nakazal pričakovanje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ravni še vsaj čez prvo polovico leta 2020, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se zagotovi nadaljnje vzdržno približevanje inflacije na raven pod 2%, a blizu te meje, v srednjeročnem obdobju.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJE
Evrosistem
Odnosi z javnostmi
E-naslov: pr@bsi.si
Internetni naslov: http://www.bsi.si

20. 6. 2019

Avtor

Administrator