Splošno

Sporočilo za javnost

 

UO GZS o mednarodnih geopolitičnih vprašanjih

Ljubljana, 20.junij 2019– Člani UO GZS so na današnji seji z dr. Mirom Cerarjem razpravljali o trenutnih mednarodnih gospodarskopolitičnih razmerah. Imenovali so podpredsednike UO GZS ter Komisijo za Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Boštjan Gorjup, predsednik GZS, je uvodoma izpostavil danes podpisani sporazum o medsebojnem sodelovanju med Združenjem nemških gospodarskih zbornic (DIHK), Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) in Slovensko – nemško gospodarsko zbornico (AHK Slovenija). S tem se slovenskim podjetjem odpira mreža 140 lokacij, tako da v državah, ki niso pokrite z našo diplomatsko-konzularno mrežo oz. gospodarskimi predstavništvi, lahko dostopajo do ključnih informacij. Koristi bodo od tega imeli predvsem MSP, ki še toliko bolj potrebujejo podporo kot velika podjetja.

Brez gospodarstva ni nič, je dejal podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve dr.Miro Cerarin dodal, da vsa sociala, šolstvo, zdravstvo pretežno zavisi od uspešnosti gospodarstvo. Če ne bo politične stabilnosti, se botoslabo odrazilo na gospodarstvu, je bil jasen. Kot član vladi si bo prizadeval za ohranjanje politične stabilnosti in zato, da tiste partnerje, ki gledajo enostransko, ki vidijo le en segment, prepričajo, da najboljša pot za vse vodi prek spodbud za gospodarstvo. Zavzemal se bo zato, da se poslovno okolje izboljšuje. Ocenjuje, da je bilo tu premalo narejenega. Glede geostrateških razmer je izpostavil pomen članstva v EU, ki nam daje številne komparativne prednosti. Omogoča mir, varnost, stabilnost, kvalitetno življenje. Zato mora Slovenija narediti vse, da prispeva k temu, da EU ostane skupaj. Izziv, ki ga vidi, je, kako lahko EU ostane pomemben igralec na svetovnem trgu. Kot nevarnost je izpostavil izstop ZDA iz multilaterizma. V svetu se bije geostrateški boj za prevlado v svetu, ki bo vplival tudi na ekonomijo. Zato je toliko bolj pomembno, da gojimo zavest in pripadnost Evropski uniji. Če je ne bomo ohranili, bomo tudi zelo težko ohranili svojo samostojnost, je še dodal. Pomembno se mu zdi tudi, da ostaja Slovenija odprta v vse smeri.

Članom novega UO je predsednik GZSBoštjan Gorjuppredstavil svoj program za obdobje naslednjih dveh let. Kot je poudaril, ostaja strateška usmeritev še naprej Razvojno partnerstvo treh generacij, v okviru katerega so bili postavljeni cilji 50 mrd evrov izvoza in 60.000 evrov dodane vrednostina zaposlenega do leta 2025.Med fokusi v obdobju 2019 do 2021 je na področju internacionalizacije navedel zavezo, da se doseže 50 mrd evrov izvoza do leta 2025, na področju kadrov blaženje kadrovske vrzeli skozi podaljševanje delovne aktivnosti, sprejem politike priseljevanja ter večje prilagajanje šolskega sistema potrebam trga dela. Na področju davkov je cilj nadaljevanje davčne razbremenitve dela ter debirokratizacija postopkov. Med dolgoročnejšimi strateškimi usmeritvami je izpostavil sprejem racionalnega in naprednega socialnega sporazuma ter pripravo vzdržnega energetskega koncepta. Fokus je še na krepitvi RR, tudi v povezavi s SRIPi in digitalizacijo gospodarstva z namenom dviga dodane vrednosti. V prihodnjem obdobju želi doseči ohranitev pozitivnega finančnega poslovanja GZS ter nadaljnjo krepitev ugleda GZS kot konstruktivnega socialnega partnerja.

Generalna direktorica GZSSonja Šmucje predstavila glavne tekočeaktivnosti GZS. Pri tem se je dotaknila tako ključnih izvedenih dogodkov v zadnjem obdobju kot aktivnosti na področju internacionalizacije, minimalne plače, zakonodaje in kolektivnih pogodb dejavnosti ter davkov. Kot je povedala, strateški svet za davke pri GZS glede razbremenitve dela predlaga razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost, in sicer na 150 % PP v 2020, predlaga znižanje stopnje na 45 % pri najvišjem (zadnjem) dohodninskem razredu ter uvedbo socialne kapice, in sicer pri plačah nad 3-kratnikom povprečne plače. Pri spremembah pri davku od dohodka pravnih oseb je predlagana minimalna efektivna stopna obdavčitve pri 7 % previsoka, zato strateški svet predlaga 3 % ter neomejeno časovno možnost koriščenja olajšav (trenutno: 5 let) ali vsaj njihovo podaljšanje. Glede sprememb pri obdavčitvi kapitala in najemnin je dodala, da je predlog ohraniti stopnjo celularne obdavčitve do 15 let v nespremenjeni obliki, po 15. letu pa se uveljavi 5-odstotna stopnja, ki velja vse po tem letu. Hkrati se predlaga dvig normiranih stroškov na 30 %, sajtospodbuja ustrezno vzdrževanje nepremičnin, še posebej pa znižuje obseg sive ekonomije na tem področju.

UO GZS je v nadaljevanju imenoval podpredsednike UO GZS, in sicer Saro Čučnik (ebm-papst Slovenija), Izidorja Krivca (Celjske mesnine), Danijela Levičarja (GEN-I), dr. Blaža Nardina (Gorenje) ter Igorja Zorka (ZZI).

Imenovana je bila tudi Komisija za Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v sestavi dr. Otmar Zorn (Solvera Lynx) kot predsednik komisije ter kot člani Boštjan Gaberc (Mikrografija), Andrej Gradišnik (Metal Ravne), Petra Melanšek (Vivapen), Martin Novšak (Gen energija), dr. Mark Pleško (Cosylab) ter Ariana Grobelnik (GZS).

Mag. Tajda Pelicon Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije Služba za strateško komuniciranje in marketing Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana t:01 5898 136m:041 397 194 e:tajda.pelicon@gzs.siw:www.gzs.si

21. 6. 2019

Avtor

Administrator