Splošno

V Velenju pričakujemo ustrezno ravnanje z alternativnimi viri

Velenje, 20. junij 2019 – Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki je junijsko sejo Sveta Mestne občine Velenje vodil po pooblastilu župana Bojana Kontiča, je svetnice in svetnike seznanil, da uradne informacije o nameri termične obdelave alternativnih goriv (npr. odpadkov) v Termoelektrarni Šoštanj nismo prejeli ter da razpolagamo zgolj z informacijami, ki se pojavljajo v javnosti, in tistimi, ki so bile predstavljene na nedavni energetski konferenci.

 

Vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (v nadaljevanju HSE) smo pozvali, da nam poda več informacij. Zatrdili so nam, da je izdelana zgolj preliminarna študija, v skladu z zakonodajo pa morajo opraviti še celovito presojo vplivov na okolje. Ta dokument bo osnova za sprejem nadaljnjih odločitev. Od HSE pričakujemo, da bodo rezultate presoje vplivov na okolje predstavili javnosti, kar naj bi se zgodilo predvidoma jeseni. To točko bomo uvrstili na redno ali izredno sejo sveta, na katero bomo povabili odgovorne, da nam predstavijo, kakšen vpliv bi ta dejavnost imela na naše okolje.

Podžupan je poudaril, da je tema pereča, ker imamo slabe izkušnje s Termoelektrarno Šoštanj iz preteklosti. Lokalna skupnost ne bo dovolila neustreznega ali nepravilnega ravnanja z alternativnimi viri, predvsem ne brez predhodne predstavitve vpliva na okolje ter vpliva na zdravje ljudi in živali. Prav tako od HSE in države pričakujemo jasna zagotovila in zaveze, da bodo posledice delovanja gospodarskih družb v našem okolju odpravljene.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736

21. 6. 2019

Avtor

Administrator