Splošno

Zavarovalni program Zbornice računovodskih servisov

 

Spoštovani,

najprej se zahvaljujemo vsem obstoječim članom, ki ste že izpolnili spodaj navedena vprašalnika in hkrati vabimo še vse ostale obstoječe in potencialne nove člane, da izpolnite zadevna vprašalnika, saj si boste s tem omogočili pridobiti ponudbo za sklenitev zavarovanja kibernetskih tveganj in zavarovanja za zlorabo zaupanja.

V letošnjem letu se iztečeta 10-letni Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov GZS – Zbornice računovodskih servisov z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico Sava d.d.

S pogodbama so bili prvič do sedaj bolj jasno in pregledno določeni pogoji zavarovanja in v maksimalni možni meri usklajeni s potrebami članov GZS-ZRS. Pri zavarovanju splošne odgovornosti in predvsem pri zavarovanju poklicne odgovornosti so bile dosežene bistvene ugodnosti (kot npr.: zavarovalno kritje zaradi kršitve izpolnitvenih rokov, plačila kazni, določila malomarnosti, sistema individualnega bonus/malusa in bonus na poslovno tehnični rezultat, itd.) oziroma omejitve določil glede izključitev, ki so navedene v posameznih členih zavarovalnih pogojev zavarovalnic. Glede na število vključenih članov v zavarovalni program ZRS ocenjujemo, da se je odločitev za skupni pristop izkazala kot pravilna.

ZRS je že pričela z aktivnostmi za izvedbo povpraševanja z namenom pridobitve ponudbe, na podlagi katerega bo sklenila krovne pogodbe z izbrano/-imi zavarovalnicami za novo zavarovalno obdobje.Vodilo pri izvedbi povpraševanja bo maksimalni možni prenos tveganj na zavarovalnico za čim nižjo zavarovalno premijo. O samem poteku oziroma sprejetih končnih odločitvah vas bomo pravočasno obvestili, da boste lahko uredili zavarovanje za novo zavarovalno obdobje.

Glede na to, da je ZRS v preteklosti s strani članov prejela pobude za sklenitev dodatnih zavarovanj,bomo pristopili tudi k povpraševanju za zavarovanje kibernetskih tveganj (“Cyber zavarovanje”) in zavarovanje za zlorabo zaupanja (“Fidelity Insurance”).

Zato je potrebno izpolniti dva spletna obrazca:

vprašalnik za zavarovanje zlorabe zaupanja >>invprašalnik za zavarovanje kibernetske zaščite za podjetja>>Izpolnjen obrazec vas ne zavezuje k sklenitvi zavarovanja, vam pa omogoča pridobitev ponudbe za sklenitev zavarovanja, saj to brez zadevnih podatkov ni mogoče.

Prejemnik izpolnjenega obrazca je KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o., zato GZS-ZRS ne bo razpolagala s podatki.Obrazca bosta dodatno na voljo do 15. 7. 2019.

Za vse dodatne informacije v zvezi z obstoječim zavarovalnim programom ZRS in spletnima obrazcema se lahko obrnete na: KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o.(Obvestilo o zavarovalnem posredniku >>),e-naslov:zrs@krikaksum.si, M: 040 218 965 (Miro Zorec)

21. 6. 2019

Avtor

Administrator