Splošno

Dr. Blaž Nardin ponovno imenovan za podpredsednika upravnega odbora GZS


Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na prvi seji v novem mandatu imenoval podpredsednike za obdobje 2019-2023. Med njimi je ponovno, drugič zapored tudi predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) dr. Blaž Nardin.

RAZVOJNO PARTNERSTVO TREH GENERACIJ OSTAJA STRATEŠKA USMERITEV

Predsednik GZS Boštjan Gorjup je ob tej priložnosti predstavil svoj program za obdobje naslednjih dveh let. Kot je poudaril, ostaja strateška usmeritev Razvojno partnerstvo treh generacij, v okviru katerega sta strateška cilja 50 milijard evrov izvoza in 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2025. Na področju blaženje kadrovske vrzeli si bo GZS prizadevala za podaljševanje delovne aktivnosti, sprejem politike priseljevanja in večje prilagajanje šolskega sistema potrebam trga dela.

KREPITEV UGLEDA GZS KOT KONSTRUKTIVNEGA SOCIALNEGA PARTNERJA

Na področju davkov je cilj nadaljevanje davčne razbremenitve dela in debirokratizacija postopkov. Med dolgoročnejšimi strateškimi usmeritvami je Gorjup izpostavil sprejem naprednega socialnega sporazuma in pripravo vzdržnega energetskega koncepta. Fokus bo še na krepitvi raziskav in razvoja, tudi v povezavi s SRIP-i in digitalizacijo gospodarstva z namenom dviga dodane vrednosti. V prihodnjem obdobju želi vodstvo GZS ohraniti pozitivno finančno poslovanje in nadaljnjo krepitev ugleda GZS kot konstruktivnega socialnega partnerja.

PET PODPREDSEDNIKOV ZA MANDATNO OBDOBJE 2019-2023

Za podpredsednike upravnega odbora GZS za manadatno obdobje 2019-2023 so bili imenovani Sara Čučnik (Ebm-Papst Slovenija), Izidor Krivec (Celjske mesnine), Danijel Levičar (GEN-I), dr. Blaž Nardin (Gorenje) in Igor Zorko (ZZI).

 

Foto in PR: GZS

24. 6. 2019

Avtor

Administrator