Splošno

Obvestilo o določitvi roka za zbiranje podpisov za razpis naknadnega referenduma o splošnem aktu Sveta Mestne občine Velenje

 

Velenje, 27. junij 2019  Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto je na podlagi obvestila župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča o pomanjkljivostih pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o splošnem aktu Sveta Mestne občine Velenje pravočasno dopolnila svojo pobudo. Z dopolnitvijo so izpolnjeni pogoji za začetek postopka zbiranja podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma glede dela splošnega akta Mestne občine Velenje.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je skladno s 16a. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi o vloženi pobudi ter koledarskem roku za zbiranje podpisov obvestil ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice. O določitvi koledarskega roka je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič obvestil tudi Civilno iniciativo Ohranimo zeleno mesto, in sicer bo 35-dnevni rok za zbiranje podpisov začel teči 1. septembra 2019, iztekel pa se bo 5. oktobra 2019.

Prav tako je Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi obvestila Mestne občine Velenje v Registru stalnega prebivalstva, Evidenci volilne pravice, določilo enotno računalniško šifro 821, pod katero se bodo na Upravni enoti Velenje v času od 1. septembra 2019 do 5. oktobra 2019 evidentirale podpore za razpis referenduma.

Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov bo v naslednjih dneh in najkasneje pred začetkom tega roka za zbiranje podpisov, skupaj z oznako zahteve za razpis referenduma, objavljena v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Konec maja je namreč Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto vložila neskladno pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o splošnem aktu Sveta Mestne občine Velenje. Izrazili so nestrinjanje s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na zadnji seji, oziroma konkretno stočko, ki vključuje nepremičnini, ki se nahajata na Kersnikovi cesti in v naravi predstavljata zelenico, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov. Pobudo so na poziv župana ustrezno dopolnili.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Alma Glotić, dipl. inž. med. kom. (UN)
Kabinet župana – Služba za odnose z javnostmi

T: 03 8961 603

27. 6. 2019

Avtor

Administrator