Ljubljana. Zaščita pred vlomilci je med dopusti posebej zanimiva tema, saj so prazni poslovni in stanovanjski objekti bolj ranljivi, varovanje pa odžene skrbi glede varnosti. Marsikdo, ki dvomi o varnosti svojega doma ali podjetja, v tem času pospešeno preverja možnosti. V zadnjem času je ponovno veliko govora o zakonitosti ključnega dela storitev varovanja, tudi glede na ugotovitve in odločbe inšpektorata Ministrstva za notranje zadeve, zato je pojasnilo relevantno za vsakogar, ki bi rad zagotovil ustrezno varnost.

Zakonitost »srca varnostnega podjetja«: Le dva centra s predpisanim certifikatom
Razmislek se nanaša na zakonitost delovanja samega »srca« vsakega varnostnega podjetja: varnostno nadzornega centra. Ta sprejema in obdeluje alarmna sporočila z vseh objektov, ki jih varuje varnostno podjetje, in nadzoruje ter usmerja storitve varnostnikov. Sodobno protivlomno varovanje je običajno sestavljeno iz kombinacije tehničnega in fizičnega varovanja, kar pomeni, da varnostno nadzorni center sprejme alarmni signal z varovanega objekta in na kraj alarma pošlje profesionalno intervencijsko skupino, ki učinkovito ukrepa. Ključno vlogo varnostno nadzornega centra za storitve varovanja prepoznava in opredeljuje tudi Zakon o zasebnem varovanju.

Naročniki varovanja morajo biti glede na zahteve zakonodaje pozorni:
– da ima varnostno podjetje v skladu z zakonodajo dva licencirana varnostno-nadzorna centra,
– da imata oba varnostno nadzorna centra certifikat o skladnosti s predpisanim evropskim standardom EN 50518, ki strogo opredeljuje zahteve za varnostno nadzorne centre in
– da je v vsakem zaposlenih najmanj deset operaterjev.

Neskladnosti delovanja varnostno nadzornih centov z zakonodajo na tem področju zaznava tudi inšpektorat Ministrstva za notranje zadeve, saj glede na dostopne podatke varnostno nadzorni centri v Sloveniji – razen obeh centrov družbe Sintal – nimajo certifikata, ki potrjuje, da delujejo skladno s predpisanim standardom.

Pomen zakonitosti delovanja varnostno nadzornih centrov za naročnike varovanja

Izpostavljenost nevarnosti: Če varnostno-nadzorni center ni zmožen ustrezno obdelati alarmnih signalov z varovanih objektov in sprožiti varnostnih postopkov, so ogroženi življenje, zdravje in premoženje naročnikov varovanja in tudi varnostnikov. Namen predpisane ureditve varnostno-nadzornih centrov je zagotoviti določeno raven varnosti in s tem preprečiti nevarne situacije. Pridobljen certifikat SIST EN 50518 zagotavlja, da je brezhibnost varnostno-nadzornega centra preveril akreditiran laboratorij. Varnostno nadzorni centri bi morali biti usklajeni z zahtevami standarda že leta 2017, kar postavlja vprašanje, koliko časa že ta ključni del varovanja ni bil preverjen. V Sloveniji je zaradi neustrezno urejenih varnostno-nadzornih centrov že prihajalo do škodnih dogodkov, ki bi se jih dalo preprečiti.

Občutljivi podatki: Po zakonodaji mora imeti varnostno podjetje dva varnostno-nadzorna centra, v primeru izpada enega varnostno-nadzornega centra mora vse njegove funkcije takoj prevzeti drugi. Varnostno podjetje ima lahko dva lastna varnostno-nadzorna centra ali pa najame enega ali oba od zunanjih podizvajalcev. Podjetje, ki nima dveh lastnih varnostno-nadzornih centrov, mora načrte varovanja in osebne podatke naročnikov posredovati zunanjemu varnostno nadzornemu centru (drugega varnostnega podjetja), da ta lahko ustrezno posreduje v primeru izpada. V praksi se dogaja, da naročniki varovanja sploh niso ustrezno seznanjeni, da se njihovi občutljivi podatki stekajo v varnostno nadzorni center drugega ali celo tretjega varnostnega podjetja. To poleg varnostnih odpira tudi vprašanja o skladnosti z zakonodajo, ki se nanaša na varovanje podatkov.

Izplačilo zavarovalnine: Naročniki, ki varovanje zaupajo družbi, ki nima dveh licenciranih in certificiranih varnostno-nadzornih centrov, se morajo zavedati tudi nevarnosti, da v primeru škodnih primerov ne bodo prejeli zavarovalnine. Če varovanje ni skladno z zakonodajo, je odločitev zavarovalnice, ali izplača povračilo škode.

Edina družba z dvema certificiranima varnostno nadzornima centroma
V Sloveniji ima med vsemi varnostnimi podjetji dva lastna licencirana varnostno nadzorna centra, certificirana po zakonsko predpisanem evropskem standardu EN 50518, le koncern Sintal. Glede na to, da v Sloveniji ni akreditiranega laboratorija, ki bi opravljal certificiranje, je Sintal poiskal rešitev v tujini, certificiranje po strogih merilih standarda je izvedel nemški laboratorij TÜV. V Sintalu menijo, da sta dva lastna varnostno nadzorna centra, urejena skladno z zakonodajo oziroma po merilih, še višjih od predpisanih, bistvenega pomena za kakovost varovanja in s tem za dolgoročno zadovoljstvo naročnikov.

Foto: Koncern Sintal