Gospodarstvo

Poslovni presežek v Sloveniji nižji kot v drugih državah evra

Podatek o stopnji investicij v podjetjih v območju evra v 1. četrtletju 2019 je pokazal, da so te predstavljale okoli četrtino ustvarjene dodane vrednosti, kar je najvišji delež po drugem četrtletju 2015. Na drugi strani se delež presežka v dodani vrednosti, ki pripada kapitalu (v obliki dobička, amortizacije in stroškov dolga) znižuje, ter je bilo najnižje po letu 2014 (39,8 %). To pomeni, da se je delež dodane vrednosti, ki pripada delu, povečal preko 60 %. To je razumljivo, saj se nizka brezposelnost ter pomanjkanje zaposlenih v nekaterih dejavnostih in poklicih odraža tudi v hitri rasti plač oziroma stroškov dela. Po podatkih Eurostata je delež presežka (dodane vrednosti), ki pripada kapitalu v Sloveniji najnižji med vsemi članicami (33 % dodane vrednosti, neprilagojeni podatki), kar odraža delovno bolj intenzivno gospodarstvo in manjši potencial za investiranje. Hkrati pa to potrjuje, da je dosežena dobičkonosnost za lastnike kapitala v Sloveniji nižja kot v tujini.

Dogodki v naslednjem tednu: izvoz in industrijska proizvodnja

V sredo, 10. julija, bodo objavljeni podatki o majskem izvozu v Sloveniji in gibanju industrijske proizvodnje. Pričakujemo nekoliko nižjo rast izvoza in industrijske proizvodnje kot v predhodnih mesecih. Naveden dan bo razkrita rast cen nepremičnin v EU-28 v 1. četrtletju 2019. V ZDA bodo v četrtek, 11. julija, na voljo podatki o številu brezposelnih kot tudi o javno-finančnem primanjkljaju.
Semafor napovedi

Napoved 1: 70-odstotna verjetnost za rast izvoza blaga v Sloveniji (maj 2019, medletno) med 7 in 9 % (NOVO).
Napoved 2: 50-odstotna verjetnost, da ECB zniža obrestno mero na vloge poslovnih bank s -0,4 % na -0,5 % do konca 2019 (NOVO).
Napoved 3: 70-odstotna (dvig za 10 odstotnih točk) verjetnost za uvedbo ameriških sankcij na določene evropske proizvode do avgusta 2019 (nespremenjeno).

Več informacij je na povezavi.
Mag. Tajda Pelicon
Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije
Služba za strateško komuniciranje in marketing
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
t: 01 5898 136 m: 041 397 194
e: tajda.pelicon@gzs.si w: www.gzs.si

5. 7. 2019

Avtor

Uredništvo