Gospodarstvo, Splošno

Poročanje o embalaži kar štirikrat letno?

Nov osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži prinaša nove administrativne ovire obrtnikom in podjetnikom

Ljubljana, 8. 7. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki obrtnikom in podjetnikom prinaša nove administrativne ovire. Po novem bi morali poročati še bolj pogosto, ne več enkrat, ampak kar štirikrat letno.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je že lani opozarjala na obveznosti, ki jih je uvedla Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Večina obrtnikov in podjetnikov se je namreč morala vpisati v evidenco ARSO, voditi evidence o količinah in vrsti embalaže ter poročati vsako leto za preteklo leto. Nov osnutek uredbe pa prinaša še dodatne obremenitve, ki jim OZS ostro nasprotuje.

Zavezanci naj bodo tisti z več kot 500 kg embalaže letno

Pri zadnjem sporočanju podatkov o embalaži dani na trg v RS se je izkazalo, da gre pri malih zavezancih za nesorazmeren ukrep, pogosto so bile namreč količine manjše od 0,5 kilograma ali je šlo zgolj za enkratni nakup blaga v embalaži v tujini. Frizerka, ki je na primer v tujini kupila nove škarje, je morala poročati o embalaži, v kateri so bile škarje zavite.

»To je birokratski nesmisel. V OZS zato predlagamo, da so mali zavezanci z manj kot 500 kilogramov embalaže oziroma servisne embalaže letno iz uredbe izvzeti. Na ta način bi zmanjšali finančne in administrativne obveznosti za male zavezance,«  predlog OZS pojasnjuje njen predsednik Branko Meh.

Poročanje zgolj enkrat in ne štirikrat letno

Osnutek uredbe predvideva tudi, da morajo zavezanci ministrstvu štirikrat letno v elektronski obliki sporočiti podatke o embalaži, dani na trg RS v preteklem trimesečju. V luči zmanjšanja administrativnih bremen OZS temu odločno nasprotuje, zato predlaga poročanje zgolj enkrat letno. OZS obenem predlaga, da se za prekrške administrativne narave (poročanje, prijave ipd.), predpiše nižje globe.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Mira Črešnar
Vodja odnosov z javnostmi

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 823, 580 30 501
M: +386 (0)41 936 844

E: mira.cresnar@ozs.si | www.ozs.si

8. 7. 2019

Avtor

Uredništvo