Splošno

V Velenju tudi letos izvajamo projekt Čisto moje Velenje

Velenje, 12. julij 2019 – Mestna občina Velenje v mesecu juliju in avgustu ponovno izvaja projekt počitniškega dela Čisto moje Velenje, ki vključuje dijake naše občine. Projekt poteka že 17 leto. Počitniško delo je plačano 5 evrov na uro (bruto znesek), posameznik pa lahko opravi največ 38 ur oziroma 5 delovnih dni. Letos smo prejeli okrog 200 prošenj mladih, ki se želijo vključiti v projekt. Trenutno so vsi termini zapolnjeni, vključenih je okrog 170 dijakov, vseeno pa ne bomo zavrnili nobene vloge, saj se vsako leto nekaj mladih odloči, da kljub odobritvi ne bodo delali. Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo vsi dijaki, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Velenje.

Mladi bodo urejali okolice krajevnih skupnostih, šol in javnih zavodov, pomagali varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Prav tako bodo pomagali pri izvedbi tradicionalnih taborjenj in pri izvedbi delavnic Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v Sončnem parku, sodelovali bodo pri varovanju mestnega otroškega igrišča, pomagali gasilcem, v TIC-u in Mladinskem hotelu Velenje.

Temeljni cilji projekta Čisto moje Velenje so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme.

Pošiljamo fotografijo skupine dijakov na delu.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša Kočevar
Kabinet župana

15. 7. 2019

Avtor

Uredništvo