Gospodarstvo, Splošno

OZS in OMV Slovenija sklenila pogodbo o strateškem sodelovanju

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in OMV Slovenija sta sklenila dogovor o poslovnem sodelovanju. Strateško sodelovanje bo trajalo dve leti in je temelj podpore podjetja OMV Slovenija, ki bo namenjena Sekciji za promet pri OZS, ta s svojimi aktivnostmi na področju urejanja razmer v cestnem transportu pomaga svojim več kot 3.000 članom sekcije za promet, hkrati pa je tudi ena izmed ključnih partnerjev pri oblikovanju razvoja in zakonodaje te pomembne gospodarske panoge.

OMV kot inovativno mednarodno podjetje ponuja širok spekter rešitev za oskrbo z gorivom tudi v Sloveniji. Strateško sodelovanje s Sekcijo za promet pri OZS, ki predstavlja eno njenih največjih strokovnih sekcij, članom sekcije prinaša številne ugodnosti. Pri tem gre predvsem za zagotavljanje storitev brezgotovinskega poslovanja za potrebe maloprodaje in veleprodaje z gorivi, kot tudi oskrbo prevoznikov, ki imajo svoje interne bencinske servise. Poslovna kartica OMV s funkcijo ROUTEX namreč imetniku omogoča enotno brezgotovinsko plačevanje pri nakupu blaga in storitev na več kot 2.000 bencinskih servisih OMV ter več kot 20.000 servisih ROUTEX partnerjev v Sloveniji in ostalih državah EU. Poleg tega kartica s funkcijo ROUTEX omogoča tudi plačevanje cestnin in plačilo drugih storitev, ki so zanimive za prevoznike.

Vanja Lombar, generalna direktorica OMV Slovenija, izpostavlja: “Tako s poslovnega vidika kot vidika podpore logistični dejavnosti, ki poganja slovensko izvozno usmerjeno gospodarstvo, je strateško sodelovanje z Obrtno zbornico Slovenije naraven nadaljnji korak pri našem delovanju na področju medorganizacijskega trženja. Strateško partnerstvo odpira vrata novim priložnostim članom Sekcije za promet pri OZS. Njihova sekcija za promet je ena ključnih ne samo v strukturi OZS, temveč nastopa tudi kot akter pri oblikovanju nacionalnih poslovnih politik predvsem na področju cestnega prevoza. Podjetjem, ki so člani sekcije za promet, bomo zagotovili sodelovanje po meri glede na zakonitosti poslovanja posameznega podjetja člana sekcije. Z našimi poslovnimi rešitvami, ki jih lahko pravnim subjektom nudimo tako v Sloveniji kot v tujini, olajšamo vsakodnevno poslovanje, povezano s prevozom blaga in oseb, obenem pa tako mi kot člani Sekcije za promet pri OZS uresničujemo začrtane strateške cilje.”

Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS, pa dodaja: “Povezovanje prevoznikov in njihovih ključnih dobaviteljev je za našo Sekcijo za promet pri OZS izrednega pomena. S povezovanjem bomo lahko medsebojno nadgradili skupne interese, si pri delu in prizadevanjih pomagali ter s tem na dolgi rok nedvomno pridobili vsi. V naši zbornici lahko sodelovanje z OMV Slovenija v drugi fazi razširimo tudi na vse člane OZS, kot predsednik sekcije in podpredsednik zbornice v tem vidim velik potencial. Dogovor bo v pomoč našim članom, hkrati pa tudi v podporo sekciji pri njenem delu, saj bo omogočal, da bo lažje oblikovala take pogoje dela, ki bodo njenim članom zagotavljali čim boljši, kar se da širok in hitro odziven strokovni servis. Sekcija bo s tem tudi lažje zastopala interese prevoznikov pri oblikovanju zakonodaje, pridobivanju spodbud in razvoju naše logistične panoge, ki je za naše gospodarstvo izrednega pomena. V duhu takega povezovanja bo konec septembra potekalo tudi tretje Srečanje prevozniških družin in podjetij Slovenije, ki je že preraslo v praznik vseh, ki sodelujejo v procesu cestnega transporta. Družbi OMV Slovenija in njenemu vodstvu se zahvaljujem za podporo našim prizadevanjem in jim čestitam za naš skupni projekt, za katerega sem prepričan, da bo uspešen v obojestransko zadovoljstvo in korist.”

Tesno sodelovanje odpira možnosti za sodelovanje na različnih področjih in vzpostavljanje vzajemno učinkovitih partnerstev. Skupina OMV in s tem tudi OMV Slovenija je zavezana k aktivnemu vključevanju v oblikovanje družbe in gospodarskega okolja tako v Sloveniji kot širše v regiji, kjer posluje. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pa je s člani, ki so povezani v strokovni Sekciji za promet pri OZS, močan in kompetenten sogovornik državnim inštitucijam pri oblikovanju prometne politike in prometno-transportnih predpisov ter učinkovito zastopa interese stroke te pomembne gospodarske panoge tako doma kot v tujini.

Podpis k fotografiji – Vanja Lombar OMV in Peter Pišek OZS

Strateško sodelovanje med OZS in OMV Slovenija sta v imenu svojih organizacij sklenila Vanja Lombar, generalna direktorica OMV Slovenija, in Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS.

Predstavitev partnerjev:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki letos praznuje 50 let svojega uspešnega delovanja, izpostavlja in podpira tradicionalne vrednote svojega članstva: delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in odličnost, znanje in inovativnost. Zavzema se za ohranjanje tradicije in posebnosti obrti. Skrbi za enakovredno vlogo območnih obrtno-podjetniških zbornic in tako kot članom, tudi njim nudi vso strokovno pomoč in podporo. Ključno vlogo v OZS imajo strokovne sekcije, saj predstavljajo temelj povezovanja obrtnikov. Doma in v Evropski uniji se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, malih in srednjih podjetjih. Obrtniki so s svojo zbornico enakovreden partner v dialogu z državo in sindikati.

OZS tako zastopa interese svojih članov pred državo in se s sloganom Misli najprej na male prizadeva za ustvarjanje čim boljših pogojev dela za obrt, mikro, mala in srednja podjetja. S svojimi mediji in informacijskimi kanali jih celovito informira. Na strokovni ravni člane povezuje v 30 različnih strokovnih sekcij teritorialno pa jih povezuje v kar 62 območnih zbornic. Za svoje člane pripravlja številna svetovanja, izobraževanja, skupne sejemske nastope in obiske, pripravlja številna poslovna srečanja ter izvaja tudi številna javna pooblastila na upravnem in izobraževalnem področju. Svoje člane povezuje tudi s člansko kartico Mozaik podjetnih, ki jim prinaša številne ugodnosti.

Sekcija za promet pri OZS

Sekcija za promet, ki deluje znotraj OZS, združuje več 3.000 članov, obrtnikov, podjetnikov in podjetij z vseh področij cestnega prometa. Je mesto, kjer svoje strokovne interese izražajo prevozniki v mednarodnem in notranjem prometu, avtobusni prevozniki, upravljavci gradbene mehanizacije in taksisti. Člani, ki so povezani v strokovni sekciji, so močan in kompetenten sogovornik državnim inštitucijam pri oblikovanju prometne politike in prometno-transportnih predpisov ter učinkovito zastopajo interese svoje gospodarske panoge tako doma kot v tujini.

OMV Aktiengesellschaft

Skupina OMV na trajnosten način proizvaja ter trži nafto in plin, inovativne oblike energije ter visokokakovostne končne energetske rešitve. S prihodki od prodaje Skupine OMV v višini 23 milijard evrov in približno 20.000 zaposlenimi v letu 2018 je OMV Aktiengesellschaft ena največjih avstrijskih industrijskih družb, ki kotirajo na borzi.

Na področju raziskav in proizvodnje ima močni bazi v Romuniji in Avstriji ter uravnotežen mednarodni portfelj, medtem ko Severno morje, Bližnji vzhod ter Afrika, Rusija in tudi Azija ter Pacifik predstavljajo nadaljnje ključne regije. V letu 2018 je dnevna proizvodnja znašala okrog 427.000 boe/d. Na področju maloprodaje OMV upravlja tri rafinerije s skupnimi predelovalnimi zmogljivostmi 17,8 milijona ton letno in več kot 2.000 bencinskih servisov v desetih državah. OMV upravlja objekte za skladiščenje plina v Avstriji ter Nemčiji, njena hčerinska družba Gas Connect Austria GmbH upravlja plinovodno mrežo v Avstriji. Leta 2018 je prodal za 114 TWh plina. Trajnost je sestavni del korporativne strategije. OMV bo do leta 2025 vložil 500 milijonov EUR v inovativne energetske rešitve.

OMV Slovenija d.o.o.

OMV Slovenija kot del Skupine OMV na slovenskem trgu naftnih derivatov deluje od leta 1994, gostom pa ponuja veliko več kot le kakovostno gorivo. Bencinski servisi OMV so večnamenski storitveni centri, kjer gostje vedno najdejo kakovostne izdelke ter storitve. Ponudba na bencinskih servisih zajema tako trgovinske kot tudi gastronomske storitve, gostom pa je ves čas na voljo ustrežljivo osebje. Z željo po izpolnjevanju najzahtevnejših pričakovanj gostov je OMV razvil tudi svojo blagovno znamko VIVA, ki gostom z gastronomsko ponudbo in ustvarjanjem domačega vzdušja omogoča oddih ob vsakem obisku bencinskega servisa. Poleg sveže pripravljenih prigrizkov in napitkov, bencinski servisi OMV s ponudbo VIVA ponujajo številne prodajne in darilne artikle. Na izbranih servisih so na voljo tudi paketne storitve, storitve plačevanja položnic, itd. V Sloveniji je trenutno 108 bencinskih servisov OMV, med njimi je 43 bencinskih servisov OMV VIVA. Poleg tega OMV Slovenija razpolaga tudi s petimi brezosebnimi bencinskimi servisi Eurotruck, ki so namenjeni transportnemu prevozu.

Anton Šijanec,

novinar in posl. koordinator,

revija Obrtnik podjetnik, OZS

www.ozs.si

18. 7. 2019

Avtor

Uredništvo